ÖSSZEFOGLALÓ

 • Az AFS olyan személyazonosításra alkalmas információkat (SzAI) gyűjt és használ, amelyeket ön szolgáltat;
 • Az AFS az ilyen SzAI-kat az AFS szolgáltatásainak nyújtása, a szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing és kommunikáció, és kutatómunka végzése céljából gyűjti és használja;
 • Szolgáltatásai nyújtása céljából az AFS az ilyen SzAI-kat átadhatja az AFS szervezeteknek és az AFS szolgáltatásainak az ön hazájában és más országokban nyújtásában közreműködő más feleknek;
 • Az AFS az ilyen SzAI-kat országhatárokon túlra küldheti, hogy az ilyen információkat biztonságban tárolja más országokban. Jelenleg az ilyen helyszínek az USA-ban, Németországban és Thaiföldön vannak;
 • Önnek jogában áll bármikor hozzáférni a SzAI-ihoz és frissíteni azokat;
 • Bizonyos körülmények között önnek jogában áll kérnie a SzAI-i törlését;
 • Az AFS sütiket (harmadik felekét) és más hasonló technikákat használhat azért, hogy e webhelyek ön által való használatának megkönnyítése érdekében információkat kapjon öntől, amikor ezeket a webhelyeket használja;
 • Ha ön kiskorú és a szülője/törvényes gyámja hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy ön SzAI-kat szolgáltasson, kérje ki a szülője/törvényes gyámja engedélyét.

A SzAI-k többek között tartalmazzák az ön nevét, lakóhelye címét és az e-mail-címét, születési dátumát, (mobil) telefonszámát, azt, hogy milyen iskolákba és egyetemre járt, az elért legmagasabb fokozatot/képesítést, tanulmányai befejezésének évét, tanulmányai területét, közösségi médiához tartozó linkjeit, egy képet, fotót vagy videót önről, specifikus AFS programinformációkat (típus, év, stb.), utazási adatokat, egy személyes nyilatkozatot, az ön részletes és kivonatos önéletrajzát, bizonyos kórtörténetet és orvosi jelentéseket valamint bizonyos kérdésekre adott válaszokat.

Tájékoztatjuk, hogy ez csak összefoglalója az egész Adatvédelmi szabályzatnak, amelynek révén az olvasó gyorsan megértheti a jelen Adatvédelmi szabályzatnak a tartalmát. Ez az összefoglaló nem helyettesíti az Adatvédelmi szabályzatot.

CÉLKITŰZÉSEK ÉS CÉL

Az AFS Intercultural Programs, Inc. (a hálózati szervezeteivel és leányvállalatával együtt, e fogalmaknak az alábbiakban adott meghatározásai szerint, és a továbbiakban együttesen mint „AFS”) elhívatott az ön adatainak védelme és az ön személyazonosításra alkalmas információinak oltalmazása iránt. Az AFS keményen dolgozik az ön által ránk bízott információk felelősségteljes felhasználásával olyan online élmény létrehozására, amely részletes, hatékony és produktív. Az AFS elkötelezett az ön adatvédelmének tiszteletben tartása és a hatályos adatvédelmi és titoktartási törvények elveinek az egész világon történő betartása iránt.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot annak magyarázatául nyújtjuk, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, hogyan javíthatja az ilyen információk használata az ön élményét a webhelyeinken és a velünk való kapcsolata során, kivel és milyen célból oszthatjuk meg az ilyen információkat, és hogy milyen választási lehetőségei vannak az információk általunk való használatát illetően. Leírjuk, hogy milyen intézkedéseket hozunk az információk biztonságának megőrzése érdekében, és hogyan léphet ön velünk kapcsolatba az adatvédelmi módszereinkkel kapcsolatban. Adatvédelmi módszereink eltérőek lehetnek azokban az országokban, ahol működünk, hogy tükrözzék a helyi gyakorlatot és törvényes előírásokat. Segíteni kívánunk önnek a tájékozott döntések meghozatalában, ezét kérjük, olvassa el az alábbi fejezeteket.

 • AFS ONLINE
 • AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK TÍPUSAI
 • A GYŰJTÉS, FELDOLGOZÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL CÉLJA
 • HOZZÁJÁRULÁS
 • DATA TRANSFERS ACROSS INTERNATIONAL BORDERS
 • HOZZÁFÉRÉS AZ ÖN SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓIHOZ ÉS EGYÉB ADATALANYI JOGOK
 • BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
 • ON-LINE TECHNOLÓGIÁK
 • HARMADIK FELEK WEBHELYEI ÉS HÁLÓZATI WEBHELYEK
 • KISKORÚAK ÉS 13 ÉV ALATTI GYERMEKEK
 • KAPCSOLAT
 • AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

 

 

 

 

 

AFS ONLINE

Az AFS Intercultural Programs sok webhelyet üzemeltet közvetlenül vagy a hálózati szervezetein (mint az AFS-USA Inc.), leányvállalatán (Sentio, Inc.) vagy bizonyos kívülálló szolgáltatókon keresztül. Ezek magukban foglalják az alábbiakra való korlátozás nélkül a következő doméneket:

E webhelyek közül bármelyik kérhet és/vagy gyűjthet személyazonosításra alkalmas információkat az alábbiakban bővebben részletezettek szerint, hogy ön által keresett információkat és szolgáltatásokat nyújtson önnek, vagy fokozza az ön élményét. Vannak webhelyeink (vagy bizonyos területek egy adott webhelyen belül), amelyek a nagyközönségnek szólnak, míg bizonyos webhelyek vagy a webhelyeken belül bizonyos területek csak az AFS csereszervezeteinek világhálózatához tartozó szervezeteknek (és felhatalmazott képviselőinek) szólnak, vagy olyan specifikusan kijelölt és felhatalmazott harmadik feleknek, amelyek szorosan együtt dolgoznak az AFS-szel az interkulturális csereprogramok működtetése és a magánszemélyek részére online és való világi szolgáltatások nyújtása érdekében („hálózati szervezetek”), pl. az AFS-USA, amelyik az afsusa.org címen található. Hasonlóképpen, vannak webhelyek (vagy bizonyos területek egy adott webhelyen belül), amelyek csak regisztrált felhasználóknak szólnak (pl. olyan magánszemélyeknek, akik lehetséges, jelenlegi vagy korábbi résztvevői az AFS, a leányvállalata és a hálózati szervezetei által kínált szolgáltatásoknak és programoknak („Résztvevők”)).

Ennek az Adatvédelmi szabályzatnak az alkalmazásában „Leányvállalat” alatt a Sentio, Inc., egy nonprofit szervezet értendő, amelyet az AFS Intercultural Programs, Inc. alapított, és amely elhívatott a felnőtt résztvevők mobilitási programja iránt. Meg kell jegyezni, hogy a hálózati szervezetek különálló jogalanyok, az AFS interkulturális programokat és tevékenységet az egész világban az AFS Intercultural Programs, Inc. normaszabályzatai és eljárásrendje alapján működtető AFS szervezetek nemzetközi hálózatának a részei, beleértve a világ különböző helyszínein élő Résztvevők összehozását a Résztvevők kéréseinek teljesítése és az AFS interkulturális programjai és szolgáltatásai nyújtásának érdekében. További információkért látogasson ide: HARMADIK FELEK WEBHELYEI ÉS HÁLÓZATI WEBHELYEK

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK TÍPUSAI

Az AFS információkat gyűjt webhelyeink látogatóitól és felhasználóitól, beleértve a résztvevőket, és az AFS szolgáltatásai teljesítéséért az AFS-szel dolgozó harmadik felektől, hogy olyan (online és offline) élményt nyújthassunk), amely igyekszik megfelelni Résztvevőink és más felhasználók igényeinek és érdeklődési körének. Információ gyűjtésére a következők keretében kerülhet sor: (i) AFS programszolgáltatások nyújtása, (ii) információkérések teljesítése, (iii) szolgáltatások kérése vagy kínálása, (iv) AFS-programban való részvételre jelentkezés vagy regisztrálás, (v) jelentkezés vagy program lehetőség beküldése, (vi) tőlünk kapott közlésre való válaszolás (pl. felmérések, addicionális információ kérése, felülvizsgálatok, jelentkezés vagy regisztrálás visszaigazolása), (vii) az ön személyes preferenciáinak teljesítése, (viii) szolgáltatáskérések teljesítése, pl., feliratkozás hírlevelekre, részvétel promóciókban vagy nyereménysorsolásokban, (ix) kívülálló forrásokkal való munka, beleértve bizonyos közösségi hálózatokon és egyéb webhelyeken elérhető információk gyűjtését, hogy segítsenek jobban megértenünk az ön érdeklődését, és hogy jobban kiszolgálhassuk önt, (x) az ön információinak a frissítése, beleértve az ön elérhetőségi adatait, (xi) folyamatos tájékoztatás önnek az AFS tevékenységeiről és az ön részvételének fenntartása azokban, vagy (xii) adománygyűjtő kampányok vezetése.

Az általunk kért és/vagy gyűjtött személyazonosításra alkalmas információk (egyes hivatkozásokban: „SzAI”) típusai függnek az ön hozzáférési szintjétől és a webhelyeinken belüli részvételétől (és az ön által keresett szolgáltatások, információk és részvétel olyan típusaitól, mint egy AFS interkulturális csereprogramra vagy tevékenységre való jelentkezés vagy bennük való részvétel). Az ilyen információk tartalmazhatják az ön nevét, egy jelszavát, lakcímét, munkahelye címét és e-mail-címét, telefonszámát, mobiltelefon-számát és faxszámát, a földrajzi tartózkodási helyére vonatkozó információkat, a születési dátumát, nemét, azt, hogy milyen iskolákba és egyetemre járt, az elért legmagasabb fokozatot/képesítést, tanulmányai befejezésének évét, tanulmányai területét, közösségi médiához, azaz a Facebookhoz, Twitterhez, Instagramhoz és/vagy a LinkedInhez tartozó linkjeit, egy képet, fotót vagy videót önről, az ön állampolgárságát, útlevél-információit, vízuma státuszát, biztosítási státuszát, specifikus AFS programinformációkat (típus, év, stb.), utazási adatokat, egy személyes nyilatkozatot, az ön részletes és kivonatos önéletrajzát, hogy milyen nyelveken beszél, aktuális foglalkozását és más releváns készségeit, bizonyos kórtörténetet és orvosi jelentéseket, étrendi korlátozásokat, bizonyos olyan felhasználási adatokat, mint a teszteredmények, értékeléseket, pontszámokat, előmenetelt, bizonyos kérdésekre adott válaszokat és az életvitelre, így a szabadidős tevékenységekre vonatkozó információkat és speciális kérések teljesítéséhez szükséges egyéb információkat (pl. különleges elhelyezést vagy egy AFS interkulturális csereprogrammal vagy tevékenységgel kapcsolatban megfontolást igénylő egészségi állapot).

Az AFS személyazonosításra nem alkalmas információkat is gyűjthet önről, így arról, hogyan használja ön a webhelyeinket, a kommunikációs preferenciáiról, a szolgáltatásaink ön által való használatára vonatkozó összesített adatokról és a kérdésekre és a kérdőívekre adott névtelenített válaszokról.

Tájékoztatjuk, hogy az ön információinak jobb oltalmazása érdekében ne adjon meg bankkártyára vonatkozó információkat az elektronikus kommunikációjában, hacsak azt konkrétan nem kérjük egy AFS webhelyen a tranzakció teljesítési eljárás keretében.

A GYŰJTÉS, FELDOLGOZÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL CÉLJA

Gyűjtés és felhasználás

Az AFS elkötelezett az iránt, hogy információkkal lássa el önt a webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink látogatók által való használata során vagy tőlük kapott vagy begyűjtött SzAI gyűjtéséről és felhasználásáról. A mi gyakorlatunk az, hogy nem kérünk öntől információkat, hacsak nincs rájuk szükségünk, vagy nem kívánjuk azokat felhasználni. Az ön SzAI-ja elkérésével és gyűjtésével a következő elsődleges céljaink vannak:

 • szolgáltatásaink nyújtása (online és a való világban), így egy megkeresés kezelése vagy egy jelentkezés feldolgozása (pl. amikor a résztvevők kitöltenek egy jelentkezést, teljesítünk egy információkérést vagy teljesítünk egy szolgáltatáskérést), intézkedünk egy program elhelyezéséről (pl. befogadó családok és iskolák kiválasztása), egy Résztvevőnek egy programba való bevonását elősegítjük és menedzseljük, ösztöndíjakat adminisztrálunk és ennek érdekében együtt dolgozunk a hálózati szervezetekkel, szponzorokkal és szolgáltatókkal
 • marketing és az önnel való kommunikáció az AFS által és más, megbízható harmadik felek által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban
 • adománygyűjtő kampányok vezetése
 • kutatómunka végzése felméréseken, kérdőíveken és bírálatokon keresztül az ön igényeinek jobb kiszolgálása, webhelyeink hatékonyságának és az ön élményének, a különböző típusú kommunikációink, kampányaink és/vagy promóciós tevékenységeink javítása érdekében
 • öregdiákok bevonása és más tájékoztatási tevékenységek, hogy ön tájékozott legyen az AFS tevékenységeiről (így a kampányokról, konferenciákról, kiadványokról, fogadócsaládok és önkéntesek toborzásáról, új programokról és szolgáltatásokról).

Az ön SzAI-ját a szolgáltatásainkat nyújtásához és tájékoztató tevékenységünk végzéséhez észszerűen szükséges időkig őrizzük meg. E-mailjeinkről, hírleveleinkről és az AFS felméréseiről és véleményezésekről ön bármikor leiratkozhat az ilyen közlésekben foglalt linkre való kattintással, vagy ha közvetlenül hozzánk fordul a leiratkozásért. Ön mindig választhatja azt, hogy nem adja meg a SzAI-it, vagy eldöntheti, milyen közléseket akar kapni tőlünk. Azonban, ha így tesz, az kihatással lehet bizonyos tranzakciókra. Például, az olyan szükséges információ meg nem adása, mint egy név, meggátolja egy jelentkezés feldolgozását.

Feldolgozás és közzététel

A legtöbb esetben az ön által szolgáltatott információk hozzá lesznek adva az AFS helyi vagy globális adatbázisához. Az ön információinak feldolgozása során szükség lehet az ön SzAI-i átadására az AFS leányvállalata, hálózati szervezetei vagy az Egyesült Államokban és az egész világban lévő kívülálló szolgáltatóinak az ebben az Adatvédelmi szabályzatban vázolt célokból. Hacsak jogi előírás és/vagy eljárás nem zárja ki vagy nem rendelkezik másképpen, az AFS és az ön információit megkapó harmadik felek kötelesek megfelelni a vonatkozó rendeleteknek, és a hálózati szervezetek és a Sentio is kötelesek betartani ugyanazokat az adatvédelmi előírásokat az ön SzAI-jával kapcsolatban, mint amelyeket ez az Adatvédelmi szabályzat tartalmaz. Általános gyakorlatként az AFS az ön SzAI-ját nem értékesíti, nem adja bérbe vagy fizikai birtokába más harmadik félnek a releváns és alkalmas hálózati szervezeteken és szolgáltatókon kívül (ideértve azokat a külső szervezeteket, amelyekkel az AFS együttműködik a programjai teljesítése érdekében), akiknek azt ismerniük kell a szolgáltatások elvégzéséhez és az ön által vagy az AFS által kezdeményezett, az AFS szolgáltatásai nyújtására vonatkozó kérések teljesítéséhez. Például, hozzáférést nyújthatunk (egy AFS-webhelyen keresztül) vagy átadhatunk SzAI-kat bizonyos, releváns hálózati szervezeteknek, amelyeket ön konkrétan felkért (vagy felhatalmazott) ilyen információk fogadására egy AFS-program számára szóló elhelyezéssel kapcsolatban. Keményen dolgozunk annak biztosításáért, hogy az ilyen harmadik felek ezeket az információkat csak olyan más szervezetekkel vagy magánszemélyekkel osszák meg, amelyek és akik velük az AFS-szel kapcsolatos programok üzemeltetése vagy más AFS-szolgáltatások teljesítése céljából dolgoznak. Az AFS-szel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy ön végül a személyes információkat közvetlenül egy hálózati szervezetnek vagy egy kívülálló szervezetnek adja meg, mely esetben el kell olvasnia és el kell fogadnia azok adatvédelmi szabályzatait is a személyes információi megadása előtt.

Ezenfelül, az alábbi helyzetekben fordulhat elő még, hogy az AFS közzéteszi az ön információit:

 • amikor ahhoz megkaptuk az ön beleegyezését
 • olyan helyzetekben, amikor az ön információinak megosztása vagy közzététele szükséges ahhoz, hogy az ön által kívánt szolgáltatásokat kínáljuk önnek (pl. önkéntesi vagy programlehetőség, nyereménysorsolás vagy promóció)
 • amikor az AFS nevében üzleti tevékenységet végző vállalatok vagy szolgáltatók ilyen információkat követelnek meg (pl. bankkártya-feldolgozás, ügyfélszolgálat, piackutatási, adminisztrációs vagy adatbázis-kezelési szolgáltatások)
 • abban az esetben, ha az AFS egy másik társasággal egyesül, vagy az AFS-t egy másik társaság felvásárolja
 • törvényi vagy hatósági előírásoknak vagy kötelezettségeknek való megfelelés céljából a vonatkozó jogszabállyal, bírósági végzéssel vagy idézéssel összhangban
 • szükséghelyzetben, például életmentés vagy egy személy egészségének vagy vagyonának megóvása céljából

Ha az információk megosztására a fent említettek szerint kerül sor, igyekszünk a fogadó felek számát és az átadott információ körét csak az adott funkció teljesítéséhez szükséges mértékre korlátozni. Hacsak jogi eljárás egyébként nem zárja ki, előírjuk a harmadik feleknek, hogy védjék meg az ön SzAI-it, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi törvényeket és rendeleteket.

Néha személyazonosításra nem alkalmas olyan információkat használunk fel és osztunk meg, amelyeket az online kínált szolgáltatásaink fenntartásáért, webhelyeink dizájnjának és tartalmának jobbításért és azért gyűjtünk, hogy személyre szabhassuk az ön élményét, trendeket elemezzünk, széles körű demográfiai információkat gyűjtsünk, kutatásokat végezzünk, adminisztráljuk az oldalainkat, és erősítsük a marketing és márkaépítési munkánkat.

Az AFS World Café és az AFS-es keresés

Az AFS World Café [woca.afs.org] (és benne az AFS-es keresési funkció) arra szolgál, hogy segítsen az AFS közösség tagjainak a határokon túl egymásra találni, kapcsolatban lenni és együttdolgozni a közös érdeklődésüknek megfelelő témákban, és hogy így együtt vegyenek részt az AFS küldetésének előmozdításában. Az AFS World Café a Telligent Community ® platformra épül, amely közösségi funkciókat tartalmaz, így blogokat, fórumokat, blogokat, fogalomalkotást, barátkozást, médiagalériát, státuszfrissítéseket és egyebeket.

Kérjük, hogy jó ítélőképességgel és belátással küldjön üzenetet a közösség más tagjainak. Kérjük, hogy az itt található információkat ne használja semmiféle kereskedelmi promóciós célra. Az AFS nem vállal felelősséget harmadik felek tetteiért vagy szabályzataiért. Amikor azonban ön a World Cafén belül ilyen fórumokon, az AFS-es keresésen vagy az AFS levelezőlistáin önként tesz közzé SzAI-kat (így a vezeték- és utónevét, e-mail-címét, stb.), azokat az információkat mások begyűjthetik és felhasználhatják, és ez más felhasználóktól származó kéretlen üzeneteket eredményezhet. Az AFS nem felelős azért, ki léphet önnel kapcsolatba ezeknek az információknak a felhasználása révén. Az AFS World Caféban minden regisztráció önkéntes. Az AFS-es keresése oldalon csak olyan magánszemélyek vannak felsorolva, akik regisztrálták magukat az AFS World Caféban. Az AFS nem vesz fel magánszemélyeket az adatbázishba, ezért ha ön nem találja az AFS-es barátait, annak az oka az, hogy ők nem regisztrálták magukat. Információknak (képeknek, videóknak, szövegeknek) az AFS World Caféba való feltöltésével ön elfogadja, hogy az AFS a tartalmat felhasználhatja küldetése és tevékenységei előmozdítására, beleértve az AFS World Café felhasználói élményeinek a javítását. Az AFS World Caféhoz való hozzáféréssel ön vállalja, hogy betartja annak Közösségi irányelveit.

HOZZÁJÁRULÁS

A webhelyeinkhez való hozzáféréssel, azok használatával és folytatólagos használatával ön jóváhagyja és elfogadja a jelen, időről időre módosított Adatvédelmi szabályzatot. Lehet, hogy felkérjük önt a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeinek és bizonyos információk általunk való gyűjtése, felhasználása és megosztása jóváhagyásának és elfogadásának más módon való tudomásul vételére, mint egyszerűen a webhelyeink ön által való használata és folytatólagos használata útján, például, kérhetjük, hogy írjon alá egy külön megállapodást, kattintson az „elfogadás”-ra vagy más megerősítő lépést tegyen, mielőtt képessé válik bizonyos webhelyek vagy a mi webhelyeink bizonyos részeinek használatára vagy felkeresésére.  Ezenfelül, az ön tájékoztatása iránti elkötelezettségünk keretében postai úton, e-mailben, telefonon vagy más módon kapcsolatba léphetünk önnel, hogy értesítsük az AFS-szolgáltatásokról vagy a közelgő AFS-lehetőségekről, rendezvényekről, fejlesztésekről vagy az önt esetleg érdeklő egyéb releváns információkról.  Szolgáltatás- vagy információkéréseire vonatkozó leveleket vagy egyéb közléseket kaphat ön a hálózati szervezetektől vagy a Sentiótól is, és harmadik felek adatvédelmi szabályzatai alá tartozó közléseket is kaphat ön kívülálló szolgáltatóktól, akik az AFS-nek nyújtanak szolgáltatásokat.  Lehetőséget kínálunk önnek arra, hogy ne kérjen ilyen szolgáltatásokat vagy információkat, vagy elutasítsa az ilyen jövőbeli közléseket az e-mailjeinkben vagy más közléseinkben vagy ilyen harmadik felek közléseiben foglalt utasítások követésével vagy közvetlenül kapcsolatba lépve az AFS-szel. Ha ön kiskorú és a szülője/törvényes gyámja hozzájárulása is szükséges, kérje ki a szülője/törvényes gyámja engedélyét, mielőtt megosztaná velünk az ön SzAI-it.  Ebben az esetben az AFS is kapcsolatba léphet (például e-mailen keresztül) az ön szüleivel vagy törvényes gyámjaival, hogy erősítsék meg a hozzájárulásukat.

Ha ön az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, bizonyos adatvédelmi rendeletek megkövetelhetik, hogy beszerezzük az ön engedélyét, mielőtt olyan információkat küldünk önnek, amelyeket nem kért tőlünk.  Bizonyos esetekben az engedélye vélelmezett a kért szolgáltatás vagy információk vagy az elindított tranzakció természetéből adódóan, vagy amikor ön önként ad információkat egy kéréssel vagy intézkedéssel kapcsolatban.  Ezenfelül az ön engedélye megadottnak tekintendő a tőlünk származó, az ön által kért tranzakciók és szolgáltatások teljesítéséhez szükséges közlésekhez.   A jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeinek elfogadásával ön kifejezetten beleegyezik olyan információk gyűjtésébe, amelyek bizonyos adatvédelmi rendeletek értelmében jellegüket tekintve érzékenynek számítanak (pl. faji vagy etnikai származást, politikai véleményt vagy egészségi állapotot eláruló információk).  Ön kifogást emelhet az ön SzAI-i AFS által harmadik felekkel való közlése ellen kivéve, amikor: (i) a szolgáltatók ön által kért szolgáltatások vagy az AFS-szel közösen vagy az AFS nevében való teljesítése vagy információk nyújtása érdekében vannak felfogadva; (ii) a közzétételt törvény írja elő; (iii) a közzététel nemzeti, törvényes vagy közérdeket érint; (iv) a közzététel egy személy létfontosságú érdekei megvédéséhez szükséges; (v) az információk gyűjtése nyilvánosan hozzáférhető forrásokból történt; (vi) a közlés az információknak történeti, statisztikai céllal vagy felhasználói élmény fokozása céljából való visszamenőleges feldolgozását érinti; vagy (vii)  a közlést egy felügyeleti hatóság engedélyezte egy illetékes joghatóságban.

ADATÁTADÁS ORSZÁGHATÁROKON KERESZTÜL

Globális szervezetként szolgáltatni igyekszünk, bárhol is van ön. E cél elérése érdekében olyan adatközpontok globális hálózatát hoztuk létre, amelyek egyes SzAI-rekordokat az USA-ban, Németországban és Thaiföldön tárolnak, és így lehetnek más helyszíneken is az egész világon. Azok az adatbázisok korlátozottan férhetők hozzá, és azokhoz csak az AFS munkavállalói, tanácsadói, szolgáltatói és önkéntesei férhetnek hozzá, akik közül mindegyik kizárólag az AFS tevékenységeihez és az AFS programműveletei irányításához használhatja az információkat.  Üzletünk és működésünk természete megköveteli, hogy az ön információt, beleértve a SzAI-it, feldolgozzuk és átadjuk olyan hálózati szervezeteknek, kívülálló szervezeteknek, adatközpontoknak vagy szolgáltatóknak, amelyek nem az ön országában, hanem más országokban vannak.  Az önről gyűjtött SzAI-kat más országokban dolgozhatjuk fel és más országoknak adhatjuk át, mint amelyikben az információk gyűjtésére eredetileg sor került, beleértve annak a hálózati szervezetnek az országát, amelyik önt elhelyezheti egy AFS-programban, és azzal, hogy ön a SzAI-it ilyen szolgáltatások vagy információk keresése során elküldi az AFS-nek, ön az ilyen átadáshoz és feldolgozáshoz hozzájárul. Bár lehetséges, hogy ezekben a különféle országokban az adatvédelmi és egyéb jogszabályok  nem olyan átfogóak, mint az ön hazájában, az AFS megfelelő lépéseket fog tenni az ön SzAI-inak a jelen Adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően való megvédése érdekében.

SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS MÁS ADATALANYI JOGOK

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete és más országok adatvédelmi jogszabályai bizonyos jogokat biztosítanak az adatalanyok számára.

Ha szeretne igazolást arról, hogy mi feldolgozzuk az ön SzAI-it, vagy hozzá kíván férni az önről a mi birtokunkban lévő SzAI-ihoz, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Kérhet hozzáférést is az ön SzAI-ihoz vagy információkat a feldolgozás céljáról; az érintett adatok kategóriáiról; hogy az AFS-en kívül ki más kaphatta meg az adatokat az AFS-től; mi volt az információk forrása (ha azokat nem ön adta közvetlenül az AFS-nek); és mennyi ideig tart a tárolásuk. Jogában áll helyesbíteni (helyreigazítani) az AFS által az ön SzAI-iról vezetett nyilvántartást, ha az pontatlan. Ön kérheti, hogy az AFS törölje az adatokat, vagy hagyja abba a feldolgozásukat bizonyos kivételektől függően. Ön azt is kérheti, az AFS hagyja abba az ön adatainak direkt marketing célokra való használatát. Sok országban önnek jogában áll panaszt nyújtani be az illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha aggálya van azzal kapcsolatban, hogyan dolgozza fel az AFS az ön személyes adatait.

Annak biztosítása végett, hogy az ön SzAI-i pontosak és naprakészek, javasoljuk, hogy ön rendszeresen ellenőrizze, és adott esetben frissítse az információit. Ön az információit online vagy velünk kapcsolatba lépve ellenőrizheti és frissítheti. Mi is megkereshetjük önt, hogy felkérjük az információi frissítésére. Tájékoztatjuk, hogy az SzAI-ijogosulatlan feltárásának megelőzése céljából lehetséges, hogy felkérést kap személyazonosító okmány (vagy más hitelesítő anyagok) megadására). A SzAI-ihoz való hozzáférés nem adható meg telefonon. Ha az ellenőrzést követően egy profilt vagy jelentkezést hatálytalanítani vagy törölni kíván, vagy a SzAI-it frissíteni kívánja, akkor azt igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül megtenni. Alkalmanként az ön által törölni kért információk bizonyos fájlokban egy ideig meg lesznek őrizve a törvény által előírt megőrzési kötelezettségünk keretében. Ezenfelül bizonyos információtípusok hosszabb ideig vagy határozatlan ideig tárolhatók „biztonsági másolatot” tároló rendszereken vagy naplófájlokban technikai kényszerből, pénzügyi vagy jogi előírások miatt. Ezért ön nem várhatja el mindig, hogy az összes SzAI-ja a kérésére reagálva azonnal el legyen távolítva az adatbázisainkból.

Kérjük, a velünk való kapcsolatba lépéshez használja az alábbiakban megadott, megfelelő elérhetőségi adatokat, ha kérdése van az adatvédelmi módszereinkről, vagy ha egy kérést kíván beküldeni.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az AFS elismeri az információbiztonság fontosságát, és folyamatosan ellenőrizzük és fejlesztjük a technikai, fizikai és logisztikai biztonsági szabályainkat és eljárásainkat. Az AFS tulajdonában lévő összes webhelyen és szerveren alkalmazott biztonsági intézkedések segítenek megvédeni az ön SzAI-it a véletlen elveszéssel, visszaéléssel, törvénytelen vagy jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel vagy változtatással szemben, amíg azok az ellenőrzésünk alatt vannak. Bár nem létezik „garantált biztonság sem az interneten, sem azon kívül, az ön információit megfelelő adminisztratív, eljárási és műszaki óvintézkedésekkel óvjuk, beleértve a jelszóellenőrzést és az akár 256 bites titkosítás használatát (vagy kifinomult titkosítást az aktuális szakmai normáknak megfelelően) a Digicert Inc. által kiadott tanúsítvány alapján Ennek révén használható a Secure Sockets Layer (biztonságos csatlakozási réteg) (SSL) titkosítási módszer az ön adatainak a tranzit során való elfogása és feltörése elleni megvédéséhez. Tűzfalakat, behatolás-érzékelő rendszereket és folyamatosan frissített vírusirtó szoftvereket alkalmazunk a rendellenességek folyamatos figyelése mellett. A fizikai szerverek minden helyszínen a hét minden napján, napi 24 órában gondos védelem alatt állnak, és több mint elégséges elektromos, légkondicionáló és tűzoltó rendszerekkel vannak ellátva. Az informatikusok, ahol lehetséges, titkosítást alkalmaznak az adatbázisokban tárolt adatokhoz való közvetlen hozzáférés megakadályozása érdekében. A rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáféréshez egyedi felhasználói névvel és jelszóval való hitelesítés szükséges. A felhasználóknak csak olyan információkhoz engedett a hozzáférés, amelyek a felelősségi területükhöz tartoznak. Az első bejelentkezéskor, majd évente elfogadandó online titoktartási megállapodások, például átkattintásos hozzájárulások szolgálnak annak biztosítására, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségek kössenek bizonyos felhasználókat, akik hozzáféréssel rendelkeznek válogatott adatokhoz.

ON-LINE TECHNOLÓGIÁK ÉS SÜTI SZABÁLYZAT

Az AFS és kívülálló partnerei sütiket, láthatatlan pixeleket és webes beaconokat használhatnak, hogy információkat szerezzenek önről, amíg a webhelyeinket látogatja. A sütik nagyon kicsi szöveges fájlok, amelyek egy webszerver küld az ön böngészőjébe, ami után azok a számítógép merevlemezén vannak eltárolva. Az AFS sütijei egyedi azonosítót rendelnek az ön számítógépéhez, ami viszont az ön azonosító kártyája lesz, valahányszor ön visszatér egy AFS-webhelyre.

A sütik rendeltetése, hogy önnek időt takarítsanak meg, mivel segítenek nekünk személyre szabott élményt nyújtanunk önnek anélkül, hogy minden alkalommal emlékeztetnie kelljen bennünket a preferenciáira, amikor visszatér a weboldalainkra. Az AFS sütijei nem arra szolgálnak, hogy kárt tegyenek az ön fájljaiban, és nem képesek információkat kiolvasni a számítógépe merevlemezén lévő más fájlokból.

A sütit a következőkkel tudnak segíteni nekünk, hogy személyre szabott online élményt nyújtsunk önnek:

 • későbbi látogatásokhoz megjegyzik az ön felhasználói nevét és jelszavát, így a bejelentkezés könnyebb és gyorsabb.
 • biztosítják, hogy ön megfelelő kerettel és tartalommal legyen ellátva.
 • biztosítják, hogy ön minden kért információt megkapjon.
 • segítenünk olyan közléseket küldeni, amelyek relevánsak és igazodnak az ön érdeklődési köréhez és tartózkodási helyéhez.

Az AFS sütijei csak a webhelyeinkre korlátozódnak, és nem szolgálnak arra, hogy kövessék, merre jár ön az interneten, miután elhagyja az AFS tulajdonában lévő webhelyeket. Azért követjük nyomon a webhelyeink használatát, hogy jobban megfeleljünk az ön igényeinek, és hogy könnyebbé tegyük önnek az információk megtalálását a jövőben. Tájékoztatjuk, hogy az AFS sütijein felül különféle harmadik felek is helyezhetnek el sütiket az ön számítógépe merevlemezén. Az AFS nem felelős harmadik felek sütijeinek jelenlétéért vagy hiányáért, sem a harmadik felek technológiai képességeiért vagy harmadik felek által a sütijeikkel kapcsolatban alkalmazott módszerekért.

Sor kerülhet harmadik felek sütijeinek is a használatára a megjelenített tartalomtól függően. Például: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare, stb. Amint az igaz a legtöbb webhely esetében, bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk és tárolunk el a naplófájlokban. Ezek az információk magukban foglalják az Internet protokoll (IP) címeket, böngészőtípust, az internetszolgáltatót (ISP), forgalomküldő/kilépő oldalakat, operációs rendszert, dátum- és időbélyegzőt, valamint kattintásfolyam-adatokat. Ezeket a magánszemély felhasználókat nem azonosító információkat trendek elemzésére, weboldalaink adminisztrálására, a felhasználók különböző oldalakon végzett mozgásának nyomon követésére és a felhasználókörünkről mint egészről szóló demográfiai információk gyűjtésére használjuk.

Vannak e-mail-üzeneteink, amelyekben az AFS valamelyik webhelyén lévő tartalomra hivatkozó „átkattintó URL-t” használunk. Amikor egy ügyfél az egyik ilyen URL-re kattint, áthalad a webszerverünkön, mielőtt megérkezik a rendeltetés szerinti weboldalra. Mi nyomon követjük az ilyen átkattintási adatokat, hogy megállapíthassuk az ön érdeklődését egy adott téma iránt, és mérjük az ügyfélkommunikációink hatékonyságát. Ha inkább azt szeretné, hogy ne kövessük nyomon, egyszerűen ne kattintson az e-mailjeiben lévő szöveges vagy grafikus linkekre. Ezen felül használhatunk pixelcímkéket, apró grafikus képeket, amelyekből megtudjuk, hogy webhelyeink mely részeit keresték fel a felhasználók, vagy hogy mérni tudjuk a felhasználók által az oldalainkon végzett keresések hatékonyságát. A pixelcímkék azt is lehetővé teszik számunkra, hogy olyan formátumban küldjünk üzeneteket, amelyet a felhasználóink el tudnak olvasni. Azt is közlik velünk, hogy az e-mailek meg lettek-e nyitva, hogy mi biztosan csak olyan üzeneteket küldjünk, amelyek érdekesek az ügyfeleink számára.

Ha inkább nem szeretné élvezni a sütik előnyeit, az internetböngészője beállítható úgy, hogy a sütiket különböző módokon kezelje. Az ön által használt böngésző típusától függően ön úgy konfigurálhatja a böngészőjét, hogy: (i) egyedileg kelljen választania, hogy elfogadja vagy elutasítja a sütiket, vagy (ii) képes lehet megakadályozni, hogy a böngészője egyáltalán elfogadjon sütiket. A webböngészője szállítójához vagy előállítójához kell fordulnia a sütik biztonságosságára vonatkozó konkrét részletekért. Azt is meg kell értenie, hogy a sütik elutasítása kihathat az ön képességére, hogy bizonyos tranzakciókat hajtson végre a webhelyeinken, és a mi képességünkre, hogy felismerjük az ön böngészőjét két egymást követő látogatás során.

Az AFS láthatatlan pixeleket is használ, amelyeket néha webes beaconoknak hívnak, annak megszámolásához, hány ember látogat el bizonyos weboldalakra. A láthatatlan pixelekből gyűjtött információk felhasználása és kimutatása összesítve történik, és ez nem tartalmaz SzAI-kat. Az AFS az ilyen információkat is felhasználhatja a programok és a tartalom fejlesztéséhez.

HARMADIK FELEK WEBHELYEI ÉS HÁLÓZATI WEBHELYEK

Ahhoz, hogy elébe menjen az ön igényeinek, az AFS az ön kényelme és tájékoztatása érdekében linkeket nyújthat az AFS-hez nem tartozó webhelyekhez. Az AFS nem felelős független webhelyen bemutatott vagy megtalálható tartalomért, ideértve az ezekre való korlátozás nélkül a hirdetésekben foglalt állításokat vagy marketing módszereket.

Tájékoztatjuk, hogy miközben az AFS védeni fogja az ön információit az AFS tulajdonában lévő és általa üzemeltetett webhelyeken, nem tudjuk kontrollálni harmadik felek webhelyeit és nem felelünk azok adatvédelmi szabályzataiért, ideértve a független harmadik felek tulajdonában lévő vagy általuk kontrollált webhelyeket. Harmadik feleknek a webhelyeinken lévő linkeken keresztül elért webhelyein külön adatvédelmi és adatgyűjtési módszereik és biztonsági intézkedéseik vannak. Nem tartozunk felelősséggel harmadik feleknek a webhelyeiken alkalmazott módszereiért, irányelveiért és biztonsági intézkedéseiért. Javasoljuk, hogy mielőtt bármilyen SzAI-t kiad, forduljon hozzájuk és tegyen fel az adatvédelmi módszereikre, irányelveikre és biztonsági intézkedéseikre vonatkozó kérdéseket.  Javasoljuk, hogy ellenőrizze a hivatkozott webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait, hogy megértse, hogyan gyűjtik, használják és tárolják azok a webhelyek az információkat.

A hálózati szervezetek közvetlenül felelnek az adott nemzeti AFS-webhelyeiken bemutatott vagy megtalálható tartalomért (például az USA-ban az AFS-USA Inc. felel az afsusa.org webhelyen lévő tartalomért). Míg a jelen Adatvédelmi szabályzat önt tájékoztatja arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és tároljuk az ön információit az összes AFS-oldallal kapcsolatban, az adatvédelmi módszerek eltérőek lehetnek azokban az országokban, ahol az AFS működik, hogy igazodjanak a helyi gyakorlathoz és jogi előírásokhoz. Ennek megfelelően a „hálózati szervezetek” nemzeti webhelyei addicionális, csak azokra a webhelyekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat jeleníthetnek meg. Amikor hozzáfér a hálózati szervezetek webhelyeihez, gondosan ellenőrizze ezeknek az oldalaknak az addicionális adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait, és ha kérdései vannak, forduljon közvetlenül azokhoz a hálózati szervezetekhez.

KISKORÚAK ÉS 13 ÉV ALATTI GYERMEKEK

Az AFS nem törekszik és nem is kíván SzAI-kat kapni közvetlenül 13 év alatti gyermekektől; és mi nem mindig tudjuk megállapítani a webhelyeinkhez hozzáférő és azokat használó emberek korát. Ha rájövünk, hogy akaratlanul mégis úgy tettünk, azonnal törölni fogjuk az ilyen információkat. Ezenfelül, ha rájövünk, hogy egy (a vonatkozó jogszabály által meghatározott) kiskorú a megkövetelt szülői vagy gyámi hozzájárulás nélkül adja meg nekünk az adatait, akkor eltávolíttatjuk ezeket az információkat, hacsak a szülők/gyámok nem hagyják jóvá az ilyen információk megadását.

KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése van a jelen szabályzatra vagy adatvédelmi módszereinkre vonatkozóan, vagy ha egy kérést akar előterjeszteni, a következőképpen léphet velünk kapcsolatba:

e-mailen: a [email protected] címen, vagy ha ide ír nekünk:
AFS Intercultural Programs, Inc. 71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010
Attention: AFS Legal Department (Az AFS Jogi osztálya részére)

Továbbá az AFS Intercultural Programs, Inc. adatvédelmi előadójának neve és elérhetőségi adatai a következők:

Maria Grazia Brizi
71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010 USA
Tel: +1.212.209.0922  | E-mail: [email protected]

Az AFS Hálózati szervezetek által üzemeltetett országspecifikus oldalakra (mint az afsusa.org az Egyesült Államok esetében) vonatkozó kérések esetén használja az ilyen oldalon található országspecifikus elérhetőségi információkat.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

Az AFS a jelen Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatja a szabályozási környezetben, az üzleti igényekben történő változásoknak való megfelelés vagy a látogatóink, Résztvevőink, hálózati szervezeteink, értékesítő partnereink, stratégiai partnereink és szolgáltatóink igényeinek kielégítése érdekében. A frissített verziók közzé lesznek téve a webhelyeinken, és dátumbélyegzővel lesznek ellátva, hogy ön mindig tudja, mikor volt az Adatvédelmi szabályzat legutóbb frissítve.