KOPSAVILKUMS

 • AFS apkopo un izmanto Jūsu iesniegto personiski identificējamu informāciju (PII);
 • AFS apkopo un izmanto šo PII AFS pakalpojumu sniegšanai, arī ar to saistīto mārketinga un sabiedriski attiecību īstenošanas un pētniecības veikšanas nolūkā;
 • Pakalpojumu sniegšanas nolūkā AFS var nodot tālāk šo PII citām AFS organizācijām un AFS pakalpojumus sniedzošajām pusēm Jūsu mītnes zemē un citās valstīs;
 • AFS nodod tālāk šo PII pāri starptautiskajām robežām, lai šo informāciju droši uzglabātu citās valstīs. Šobrīd šādu datu uzglabāšana notiek ASV, Vācijā un Taizemē;
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt un atjaunot savu PII;
 • Dažos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu PII dzēšanu;
 • Lai atvieglotu Jums tīmekļa vietnes lietošanu, AFS var izmantot (trešo personu) sīkfailus un līdzīgas metodes informācijas iegūšanai no Jums, kamēr atrodaties AFS tīmekļa vietnē;
 • Ja Jūs esat nepilngadīga persona un PII sniegšanai ir nepieciešama Jūsu vecāku/likumīgā aizbildņa piekrišana, jautājiet to saviem vecākiem/likumīgajam aizbildnim.

PII cita starpā ir arī Jūsu vārds, dzīvesvietas un e-pasta adrese, dzimšanas dati, Jūsu (mobilā) tālruņa numurs, apmeklēto skolu un universitāšu nosaukumi, iegūtais vērtējums/kvalifikācija, mācību iestādes beigšanas gads, studiju joma, sociālo mēdiju saites, attēls, foto vai video ar Jums, konkrēta AFS programmas informācija (veids, gads, u.c.), informācija par  ceļojumu, iesniegtais personīgais paziņojums, Jūsu dzīves apraksts (CV), slimību vēsture un konkrētas medicīniskas informācijas atklāšana, kā arī atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka šis ir tikai privātuma politikas kopsavilkums, kas palīdz lasītājam gūt ātru izpratni par šīs privātuma politikas saturu. Šis kopsavilkums neaizstāj privātuma politiku.

MĒRĶI UN NOLŪKS

AFS Starpkultūru programmas, Inc. (kopā ar tās tīkla organizācijām un meitas uzņēmumu, kā šie termini zemāk tiek definēti, turpmāk kopā saukti par “AFS”) ir nopietni pievērsies Jūsu privātās dzīves aizsardzībai un PII pasargāšanai. AFS ir ieguldījis lielu darbu, lai radītu detalizētu, efektīvu un produktīvu tiešsaistes pieredzi, lietojot mums uzticēto informāciju. AFS apņemas respektēt Jūsu privātumu un ievērot attiecīgos datu aizsardzības principus un tiesību aktus par privātumu visā pasaulē. Šī privātuma politika kalpo kā skaidrojums par mūsu apkopojamo informāciju, tās lietošanu, veidiem kā šīs informācijas lietošana var nākt par labu Jūsu pieredzei mūsu mājas lapā un mūsu sadarbības laikā, kam un kādēļ mēs varētu šo informāciju izpaust, kā arī par Jums pieejamajām izvēlēm par to, kā mēs izmantojam šo informāciju. Mēs aprakstām arī veiktās darbības, lai aizsargātu informācijas drošību, un to, kā varat ar mums sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar mūsu privātuma politiku. Mūsu privātuma politikas īstenošana varbūt atšķirīga dažādās valstīs, jo tā ņem vērā vietējās likumdošanas un prakses noteikumus.

Mēs vēlamies Jums palīdzēt pieņemt izprotamus lēmumus, tādēļ lūdzu izlasiet zemāk norādītās sadaļas:

 • AFS TIEŠSAISTE
 • MŪSU APKOPOJAMĀS INFORMĀCIJAS VEIDI
 • IEGŪŠANAS, APSTRĀDES UN ATKLĀŠANAS MĒRĶIS
 • PIEKRIŠANA
 • DATU STARPTAUTISKA NOSŪTĪŠANA
 • PIEKĻUVE JŪSU PERSONĪGI IDENTIFICĒJAMAI INFORMĀCIJAI UN CITAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
 • DROŠĪBAS PASĀKUMI
 • TIEŠSAISTES TEHNOLOĢIJAS • TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES UN DALĪBVALSTU TĪMEKĻA VIETNES
 • NEPILNGADĪGAS PERSONAS UN BĒRNI LĪDZ 13 GADU VECUMAM • SAZINĀTIES AR MUMS
 • PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

AFS TIEŠSAISTE

AFS Starpkultūru programmas ir izveidojusi un pārvalda daudzas tīmekļa vietnes – tieši vai arī caur tīkla organizācijām (kā, piem., AFS-USA Inc.), tās meitas organizāciju (Sentio, Inc.) vai caur konkrētiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Tās ietver, bet neaprobežojas ar zemāk norādītajiem domēniem:

Jebkurā no šīm tīmekļa vietnēm var tikt prasīta un/vai apkopota personīgi identificējama informācija ar nolūku nodrošināt Jūs ar meklējamo informāciju vai vēlamajiem pakalpojumiem vai arī uzlabot jūsu pieredzi, kā tas tiek zemāk aprakstīts Dažas mūsu tīmekļa vietnes (vai atsevišķas konkrētās tīmekļa vietnes sadaļas) ir domātas plašai sabiedrībai, kamēr citas tīmekļa vietnes vai atsevišķas sadaļas šādās tīmekļa vietnēs ir domātas vienīgi tām organizācijām (un to pilnvarotajiem pārstāvjiem), kuras ir AFS globālā tīkla sastāvā, vai arī īpaši noteiktām un pilnvarotām trešajām personām, kuras cieši sadarbojas ar AFS apmaiņas programmu nodrošināšanā un nodrošina indivīdiem (“tīkla organizācijām”) reālus tiešsaistes pakalpojumus, piem., AFS-USA, kas atrodas afsusa.org.  Līdzīgi arī dažas tīmekļa vietnes (vai atsevišķas konkrētās tīmekļa vietnes sadaļas) ir domātas tikai reģistrētiem lietotājiem (piem., potenciālajiem, esošajiem vai bijušajiem AFS un tās meitas organizācijas un tīkla organizāciju sniegto pakalpojumu un programmu dalībniekiem (“Dalībnieki”)).

Šīs privātuma politikas ietvaros ar “meitas organizāciju” tiek domāts Sentio, Inc., AFS Starpkultūru programmu Inc. dibināta bezpeļņas organizācija, kuras darbības joma ir pieaugušo dalībnieku mobilitātes programmas. Jāpiezīmē, ka tīkla organizācijas ir atsevišķas juridiskas personas, kas sastāv starptautiskajā AFS organizāciju tīklā un veic AFS starpkultūru programmu īstenošanu starptautiski, atbilstoši  AFS Starpkultūru programmas Inc. izstrādātajiem standartiem, politikām un procedūrām, tai skaitā arī saskaņojot dalībniekus dažādās pasaules valstīs, lai nodrošinātu AFS starpkultūru programmas un pakalpojumus un arī dalībnieku prasības. Vairāk informācijas pieejams  TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNES UN TĪKLA PRGANIZĀCIJU TĪMEKĻA VIETNES

MŪSU APKOPOJAMĀS INFORMĀCIJAS VEIDI

AFS apkopo informāciju no mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem un lietotājiem, tai skaitā dalībniekiem, un no trešajām personām, kas sadarbojas ar AFS, nodrošinot AFS sniegtos pakalpojumus tādā veidā, lai kopīgi radītu dalībnieku un citu lietotāju vajadzības un intereses apmierinošu (tiešsaistes un bezsaistes) pieredzi. Informācija var tikt apkopota kā daļa no: i) AFS programmu pakalpojumu sniegšanas, (ii) informācijas pieprasījumu izpildes, (iii) pakalpojumu pieprasīšanas vai piedāvāšanas, (iv) AFS programmas dalības pieteikuma vai reģistrācijas, (v) iesniegtā pieteikuma vai intereses apliecinājuma, (vi) komunikācijas ar mums (piem., aptaujas, papildu informācijas vai atsauksmju vai pieteikumu vai reģistrācijas apstiprinājumu pieprasījumi), (vii) Jūsu personīgo vēlmju pielāgošanai sniegtās informācijas, (viii) pakalpojumu pieprasījuma, piem., abonējot jaunumus vai piedaloties akcijās vai loterijās, ix) informācijas, kas pieejama no trešajām personām, tostarp no noteiktiem sociālajiem tīkliem un citām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu mums labāk izprast Jūsu intereses un sniegt labākus pakalpojumus, (x) Jūsu atjauninātās informācijas, tai skaitā kontaktinformācijas, (xi) informācijas, ko sniedzam un ar kuru iesaistām Jūs AFS aktivitātēs, vai arī xii) līdzekļu vākšanas kampaņas.

Personiski identificējamas informācijas veidi (reizēm apzīmēti kā “PII”), ko mēs prasām un/vai apkopojam, ir atkarīgi no Jums piešķirtā pieejas līmeņa vai iesaistes mūsu tīmekļa vietnēs (kā arī no Jūsu vēlamā pakalpojuma, informācijas vai iesaistes pieprasījuma veida, piem., piesakoties dalībai AFS starpkultūru apmaiņas programmā vai aktivitātēs).  Šāda informācija var būt Jūsu vārds, parole, dzīvesvietas adrese, darba vietas un e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs un faksa numurs, ģeo-lokācijas informācija, dzimšanas dati, dzimums, apmeklēto skolu un augstskolu nosaukumi, iegūtais vērtējums/kvalifikācija, mācību iestādes beigšanas gads, studiju joma, Facebook, Twitter, Instagram, un/vai LinkedIn sociālo mēdiju saites, attēls, foto vai video ar Jums, Jūsu pilsonība, pases dati, vīzas dati, apdrošināšanas dati, konkrēta AFS programmas informācija (veids, gads, u.c.), informācija par  ceļojumu, iesniegtais personīgais paziņojums, Jūsu dzīves apraksts (CV), kādās svešvalodās Jūs runājat, pašreizējā nodarbošanās vai citas atbilstošās prasmes, slimību vēsture un konkrētas medicīniskas informācijas atklāšana, uztura ierobežojumi, specifiski lietojami dati, piem., testu, novērtējuma, sekmju, progresa rezultāti, atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Arī informācija par dzīvesveidu, piem., brīvā laika aktivitātes, un cita informācija, kas nepieciešama īpašu prasījumu nodrošināšanai (piem., tāds veselības stāvoklis, kuram saistībā ar AFS starpkultūru apmaiņas programmu vai aktivitātēm ir nepieciešama īpaša izmitināšana).

AFS var apkopot arī citu, ne-personiski identificējamu informāciju par Jums, kā, piem., Jūsu izmantotās tīmekļa vietnes, vēlamos saziņas veidus, apkopoto datu attiecību pret mūsu pakalpojumu izmantošanas apjomu, kā arī anonīmi sniegtās  atbildes uz jautājumiem un aptaujas.

Lūdzu ņemiet vērā, ka drošākai Jūsu informācijas pasargāšanai lūdzam Jūsu elektroniskajā komunikācijā nesniegt nekādus kredītkartes datus, ja vien tas AFS tīmekļa vietnē nav nepieciešams kā daļa no transakcijas veikšanas procesa.

IEGŪŠANAS, APSTRĀDĀŠANAS UN ATKLĀŠANAS MĒRĶIS

Iegūšana un lietošana

AFS ir apņēmies sniegt Jums informāciju par tās PII iegūšanu un lietošanu, kuru sniedz vai kura iegūta no mūsu tīmekļa lapas apmeklētājiem, kā arī mūsu tiešsaistes pakalpojumu un programmu lietotājiem. Mūsu prakse neparedz informācijas pieprasīšanu, ja vien tā nav tiešām nepieciešama.  Daži no svarīgākajiem PII pieprasīšanas un apkopošanas mērķiem ir šādi:

 • nodrošināt mūsu pakalpojumus (tiešsaistē un reālajā pasaulē), kā, piem., pieprasījuma vai pieteikuma apstrāde (piem., kad dalībnieks aizpilda pieteikumu, sniedzot pieprasīto informāciju vai arī aizpilda pakalpojuma pieprasījuma formu), kārtojot programmas dalībnieka izvietošanu (piem., izvēloties viesģimenes vai skolas), atvieglojot un pārvaldot dalībnieka iesaisti programmā, administrējot stipendijas, kā arī sadarbojoties ar tīkla organizācijām, sponsoriem un pakalpojumu sniedzējiem
 • mārketings un saziņa ar Jums saistībā ar AFS sniegtajiem pakalpojumiem un no citām uzticamām trešajām pusēm
 • līdzekļu piesaistes kampaņu īstenošana
 • veikt pētījumus, izmantojot aptaujas, anketas un pārskatus, lai labāk atbilstu Jūsu vajadzībām, uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu efektivitāti, jūsu pieredzi, dažādus mūsu savstarpējās saziņas veidus, kampaņas un / vai popularizēšanas pasākumus
 • Iesaistīt absolventus un veikt citus informatīvus pasākumus, lai informētu Jūs par AFS aktivitātēm un iesaistītu tajās (piem., kampaņas, konferences, publikācijas, uzņemošo ģimeņu un brīvprātīgo piesaiste, jaunās programmas un pakalpojumi).

Mēs saglabājam jūsu PII tik ilgā laika periodā, cik tas ir pamatoti vajadzīgs, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus un informēšanas aktivitātes. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu e-pasta vēstulēm, informatīvajiem izdevumiem un AFS aptaujām un atsauksmēm, noklikšķinot uz  šādos paziņojumos iekļauto saiti, vai sazinoties tieši ar mums.  Jums vienmēr tiks piedāvāta izvēle nesniegt PII vai izlemt, kādus paziņojumus vēlaties no mums saņemt. Tomēr tas var ietekmēt konkrētus darījumus. Piemēram, pieprasītās informācijas nesniegšana, kā vārda nenorādīšana, neļaus lietojumprogrammai turpināt pieteikuma apstrādi.

Apstrāde un izpaušana

Vairumā gadījumu Jūsu sniegtā informācija tiek pievienota vietējai vai globālai AFS datubāzei. Informācijas apstrādes gaitā, iespējams, būs nepieciešams pārsūtīt PII uz AFS meitasuzņēmumu, tīkla organizācijām vai citiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē, saskaņā ar šajā konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem. Ja vien nav norādīts citādi vai to reglamentē juridiskās prasības un / vai process, AFS vai trešajām personām, kas var saņemt Jūsu informāciju, ir jāatbilst noteikumiem un tīkla organizācijām, un Sentio arī ir jāievēro tās privātuma prasības attiecībā uz Jūsu PII kā šī konfidencialitātes politika. AFS vispārīga prakse nosaka, ka jūsu PII netiek pārdota, izīrēta vai nodota fiziskai apstrādei nesaskaņotām trešajām pusēm, izņemot tām, kas nodrošina pakalpojumus dalībvalstu organizācijām (ieskaitot organizācijas, ar kurām AFS sadarbojas programmu nodrošināšanai), kam dati nepieciešami AFS pieprasīto pakalpojumu nodrošināšanai. Piemēram, mēs varam nodrošināt piekļuvi (izmantojot AFS tīmekļa vietni) vai pārsūtīt PII konkrētām, attiecīgajām tīkla organizācijām, kurām esat skaidri pieprasījis (vai pilnvarojis) saņemt šādu informāciju saistībā ar AFS programmas izvietojumu. Mēs rūpīgi strādājam, lai palīdzētu nodrošināt, ka šādas trešās personas šo informāciju izmantos tikai ar organizācijām vai personām, kas darbotos ar AFS saistītās programmās vai nodrošinātu citus AFS pakalpojumus.

Ir iespējams, ka Jums jāsniedz PII pa tiešo dalībvalsts organizācijai vai trešajai personai, kas nozīmē, ka jums jāiepazīstas ar šīs organizācijas privātuma politiku.

Citas situācijas, kurās AFS var izpaust savu informāciju citiem, ietver:

 • kad mēs esam saņēmuši Jūsu piekrišanu to darīt
 • situācijās, kad Jūsu informācijas kopīgošana vai izpaušana ir vajadzīga, lai piedāvātu Jums vēlamos pakalpojumus (piemēram, brīvprātīgā darba vai programmas iespēju)
 • kad uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji, kas AFS vārdā veic uzņēmējdarbību, pieprasa šādu informāciju (piemēram, kredītkaršu apstrāde, klientu atbalsta pakalpojumi, tirgus izpētes administrēšana vai datu bāzu pārvaldības pakalpojumi)
 • AFS pārņemšanas vai apvienošanās ar citu kompāniju gadījumā
 • lai izpildītu juridiskās vai normatīvās prasības vai saistības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiesas rīkojumu vai tiesas pavēli
 • ārkārtas gadījumā, lai aizsargātu indivīda dzīvību, veselību vai īpašumu

Ja informācija tiek koplietota, kā minēts iepriekš, mēs cenšamies ierobežot saņēmējiem informācijas apjomu, kas tiek sniegts tikai tādā mērā, kas nepieciešama konkrētās funkcijas veikšanai. Ja vien likumīgais process nenosaka citādi, mēs pieprasām trešajām personām aizsargāt jūsu PII un ievērot piemērojamos privātuma likumus un noteikumus.

Mēs dažreiz izmantojam un kopīgojam informāciju, ko mēs vācam, lai saglabātu mūsu piedāvātos pakalpojumus tiešsaistē, uzlabotu mūsu vietņu dizainu un saturu, lai mēs varētu personalizēt jūsu pieredzi, analizēt tendences, apkopot plašu demogrāfisko informāciju, veikt pētījumus, administrēt vietnes, un stiprināt mūsu mārketinga un zīmolu centienus.

AFS World Café & Find an AFSer

Platforma AFS World Café woca.afs.org (un Find an AFSer funkcija) ir paredzētas, lai palīdzētu AFS kopienas biedriem atrast vienam otru, sazināties un sadarboties bez robežām, radītu kopīgas idejas un sadarbību AFS misijas īstenošanai. AFS World Café ir izveidota uz Telligent Community ® platformas, kas satur sociālās kopienas funkcionalitāti, kā blogi, forumi, ideju ģenerēšana, draudzēšanās, mediju galerijas, statusa atjaunošana u.c.

Mēs lūdzam, lai esiet saprātīgs un diskrēts, kad sūtiet ziņu kādam citam biedram. Lūdzu šeit atrasto informāciju un kontaktus nelietojiet nekāda veida komerciālai komunikācijai. AFS nenes atbildību par trešo personu darbībām. Tomēr Jūs brīvprātīgi World Cafe,  Find an AFSer vai AFS e-pastu listes, kas var būt iemesls nevēlamu ziņu saņemšanai no citiem lietotājiem.  AFS nenes atbildību par to, kas var ar Jums sazināties, izmantojot šo informāciju. Reģistrēšanās AFS World Cafe ir brīvprātīga. Indivīdi, kas atrodami Find an AFSer listēs, ir tie, kas paši reģistrējušies AFS World Café.  AFS nepievieno indivīdus datu bāzei, tāpēc, ja neatrodiet savus draugus, tas liecina, ka viņi paši nav reģistrējušies. Augšuplādējot kādu saturu AFS World Café (foto, video, teksti), Jūs piekrītat, ka AFS to var izmantot savas misijas veicināšanai vai aktivitātēm, ieskaitot lietotāja pieredzes uzlabošanai. Pievienojoties AFS World Café, Jūs piekrītat kopienas noteikumiem (Community Guidelines).

PIEKRIŠANA

Pieslēdzoties, lietojot un turpinot lietot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat mūsu Privātuma Politikai, kas dažkārt var būt papildināta. Mēs varam lūgt apstiprināt Jūsu piekrišanu Privātuma Politikai un datu apkopojumam, kas kalpo, lai Jūs varētu turpināt lietot šo mājas lapu, piemēram, lūdzot atsevišķi piekrist spiežot pogu “Piekrītu” vai kā citādi apstiprinot, pirms iegūt pieeju kādai noteiktai lapas sadaļai vai atsevišķai tīmekļa vietnei. Papildus, lai nodrošinātu jūsu informētību, ir iespēja saņemt no mums e-pastu vai telefona zvanu vai kādā citā veidā komunikāciju, lai informētu par AFS pakalpojumiem un iespējām, notikumiem, uzlabojumiem vai kādu citu jēgpilnu informāciju, kas varētu Jūs interesēt. Jūs varat saņemt sūtījumus arī no tīkla organizācijām un Sentio, ja tas ir atbilstoši Jūsu vajadzībām pēc pakalpojumiem vai informācijas, kā arī ir iespējams, ka ar Jums sazinās trešās personas, kuras sniedz pakalpojumus AFS un ir atbilstošas trešās personas privātuma politikai. Mēs piedāvājam Jums iespēju neizvēlēties šādus papildus pakalpojumus vai atteikties no komunikācijas nākotnē, sekojot norādēm e-pastā vai tieši sazinoties ar AFS. Ja esat nepilngadīgs, pirms dalīties ar savu privāto informāciju, konsultējaties un palūdzat atļauju saviem vecākiem vai aizbildņiem. Šajā gadījumā AFS var sazināties ar vecākiem vai aizbildņiem (piemēram, ar e-pasta starpniecību), lai apstiprinātu piekrišanu.

Ja Jūsu mītnes valsts ir ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, noteiktu datu privātuma regulu ietekmē mums var nākties iegūt Jūsu papildus piekrišanu pirms izsūtam jums informāciju, ko neesiet no mums pieprasījis. Dažos gadījumos Jūsu atļauja jau būs bijusi ietverta pakalpojuma vai pieprasītās informācijas, vai veiktās darbības pamatā vai arī tas, kad Jūs brīvprātīgi sniedzat ar pieprasījumu vai konkrētu darbību saistītu informāciju. Papildus tiks uzskatīts, ka esiet devis atļauju mūsu komunikācijai, kas nepieciešama, lai īstenotu Jūsu pieprasītos darījumus un pakalpojumus. Piekrītot šai privātuma politikai, Jūs pieņemiet, ka daļa mūsu pieprasīto datu var būt sensitīva (piemēram, informācija, kas atklāj rases vai etnisko izcelsmi, politiskie uzskati, veselības stāvoklis). Jūs drīkstiet iebilst savu datu atklāšanai trešajām personām, izņemot šādus gadījumus: (i)  pakalpojuma sniedzēji ir piesaistīti, lai sniegtu pakalpojumu, ko pats esiet pieprasījis sadarbībā ar AFS vai AFS vārdā; (ii) atklāšanu nosaka likums; (iii) atklāšana ietekmē nacionālās, likumīgās un sabiedriskās intereses; (iv) atklāšana ir vitāli nepieciešama personas drošībai; (v) informācija bijusi iegūta no publiski pieejamiem resursiem; (vi) atklāšana nepieciešama vēsturiskas informācijas retrospekcijai, statistikai vai lietotāja pieredzes uzlabošanai; vai (vii) informācijas atklāšanu apstiprina uzraudzības iestāde piemērojamā jurisdikcijā.

DATU STARPTAUTISKA NOSŪTĪŠANA

Kā globāla organizācija, mēs piedāvājam savus pakalpojumus, lai kur arī Jūs atrastos. Lai sasniegtu šo mērķi, esam izveidojuši globālu datu tīklu ar uzglabāšanas centriem ASV, Vācijā un Taizemē, kā arī potenciāli citās pasaules valstīs. Šīs datubāzes ir ar ierobežotu pieejamību un tikai AFS darbinieki, konsultanti, pakalpojumu nodrošinātāji un brīvprātīgie var tai piekļūt, lai izmantotu tikai AFS aktivitāšu un programmu vadības nodrošināšanai. Mūsu darbības daba nosaka, ka mums var nākties informāciju par jums, ieskaitot PII, nodot kādai no tīkla organizācijām, trešajai personai un datu centriem, kas var atrasties ārpus valsts kurā dzīvojiet. Mēs varam nodot iegūto PII ārpus valsts, kur tā iegūta, ieskaitot dalībvalsts organizāciju, kas uzņem Jūs AFS programmā. Iesniedzot PII AFS Jūs piekrītiet šādai datu nodošanai.  Lai gan šo dažādo valstu datu aizsardzības un citi likumi var nebūt tik visaptveroši kā Jūsu valstī, AFS veiks atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu PII saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem.

PIEEJA PERSONISKI IDENTIFICĒJAMAI INFORMĀCIJAI UN CITAS DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Eiropas Savienības vispārējā datu aizsardzības regula un citu valstu likumi attiecībā uz privātumu nosaka datu subjektam noteiktas tiesības.

Ja vēlaties pārliecināties, kā apstrādājam Jūsu PII vai uzzināt, kāda veida informācija mums varētu būt attiecībā par Jums, lūdzu sazinieties ar AFS. Jūs variet pieprasīt pieeju šādai PII informācijai par sevi:  apstrādes nolūks; attiecīgo datu kategorijas; kas vēl ārpus AFS varētu būt saņēmis datus no AFS; kāds bija informācijas avots (ja pats to tieši nesniedzāt AFS); un cik ilgi tā tiks uzglabāta. Jums ir tiesības labot (koriģēt) PII, kas ir AFS rīcībā, ja tā ir neprecīza. Jūs varat pieprasīt AFS dzēst šos datus vai pārtraukt to apstrādi, ievērojot dažus izņēmumus. Jūs varat arī pieprasīt, lai AFS pārtrauc jūsu datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Daudzās valstīs Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei, ja Jums ir bažas par to, kā AFS apstrādā jūsu personas datus.

Lai nodrošinātu, ka jūsu PII ir precīza un aktuāla, iesakām regulāri pārskatīt un atjaunināt informāciju. Jūs varat pārskatīt un atjaunināt savu informāciju tiešsaistē vai sazināties ar mums. Mēs varam arī sazināties ar Jums, lai lūgtu atjaunināt Jūsu informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai novērstu neatļautu Jūsu PII izpaušanu, jums var lūgt iesniegt identitātes apliecinājumu (vai citus autentifikācijas materiālus). Pieeja PII nevar tikt piešķirta telefoniski. Ja pēc pārskatīšanas jūs vēlaties deaktivizēt vai dzēst profilu vai programmu vai atjaunināt savu PII, mēs centīsimies to darīt bez liekas kavēšanās. Reizēm informācija, kuru pieprasāt izdzēst, tiks saglabāta noteiktās datnēs uz laiku saskaņā ar likumiskajām prasībām. Turklāt daži informācijas veidi var tikt uzglabāti ilgāk vai uz nenoteiktu laiku dublikātu sistēmā vai tehniskos failos vai finanšu vai juridisko prasību dēļ. Tāpēc nevajadzētu vienmēr sagaidīt, ka visi Jūsu PII tiks nekavējoties noņemti no mūsu datu bāzēm, atbildot uz jūsu pieprasījumu.

Ja jums rodas jautājumi par mūsu konfidencialitātes praksi vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu, lūdzu, skatiet atbilstošo kontaktinformāciju zemāk, lai sazinātos ar mums.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

AFS atzīst informācijas drošības nozīmi un pastāvīgi pārskata un uzlabo mūsu tehniskos, fiziskos un loģistikas drošības noteikumus un procedūras. Visām AFS piederošajām tīmekļa vietnēm un serveriem ir ieviesti drošības pasākumi, lai palīdzētu aizsargāt jūsu PII no nejaušiem zaudējumiem, ļaunprātīgas izmantošanas, nelikumīgas vai nesankcionētas piekļuves, izpaušanas vai izmaiņām, kamēr tā ir mūsu pārraudzībā. Lai gan “garantētā drošība” neeksistē gan internetā, gan ārpus tā, mēs aizsargājam Jūsu informāciju, izmantojot atbilstošas administratīvās, procesuālās un tehniskās garantijas, tostarp paroli, un 256 bitu šifrēšanu (vai sarežģītāku šifrēšanu, atbilstoši šī brīža nozares standartiem), pamatojoties uz Digicert Inc. izsniegtu sertifikātu. Tas ļauj izmantot Secure Sockets Layer (SSL) – šifrēšanas metodi, kas tiek izmantota, lai palīdzētu pārraides laikā aizsargāt Jūsu datus no pārtveršanas un uzlaušanas.  Mēs ieviešam ugunsmūri, ielaušanās atklāšanas sistēmu un pretvīrusu programmatūru ar nepārtrauktiem atjauninājumiem un pārraudzību.  Fiziskie serveri tiek droši aizsargāti ar 24 × 7 monitorēšanu visās vietās, izmantojot papildus elektroenerģiju, gaisa kondicionēšanas un ugunsdrošības sistēmas.  IT darbinieki, ja vien iespējams, izmanto šifrēšanu, lai novērstu tiešu piekļuvi datiem, kas glabājas datu bāzēs. Piekļuve datiem, kas glabājas sistēmās, tiek pakļauta autentificēšanai ar unikālu lietotājvārdu un paroli. Lietotājiem ir atļauts piekļūt tikai informācijai, kas pieder viņu atbildības jomai. Tiešsaistes konfidencialitātes līgumi ir izveidoti, piemēram, kā noklikšķināšanas atļaujas, lai tās tiktu pieņemtas pirmajā pieteikšanās reizē un pēc tam reizi gadā, lai nodrošinātu, ka konkrētiem lietotājiem, kuriem ir piekļuve atlasītajiem datiem, ir saistoši pienācīgi konfidencialitātes pienākumi.

TIEŠSAISTES TEHNOLOĢIJAS UN SĪKDATŅU POLITIKA

AFS un tās trešās puses partneri var izmantot sīkdatnes, neredzamus pikseļus un tīmekļa bāksignālus, lai iegūtu informāciju par jums, apmeklējot mūsu vietnes. Sīkfails ir ļoti mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu pārlūkprogrammu no tīmekļa servera un tiek saglabāts datora cietajā diskā. AFS sīkdatnes piešķir jūsu datoru ar unikālu identifikatoru, kas savukārt kļūst par jūsu identifikācijas karti, kad atgriežaties AFS tīmekļa vietnē.

Sīkfaili ir izstrādāti, lai ietaupītu Jūsu laiku, jo tie palīdz mums piedāvāt jums pielāgotu pieredzi, bez nepieciešamības mums atgādināt par Jūsu preferencēm katru reizi, kad atgriežaties mūsu tīmekļa lapās. AFS sīkfaili nav paredzēti, lai bojātu jūsu failus, un tie nevar nolasīt informāciju no citiem datora cietā diska failiem.

Sīkfaili var arī palīdzēt Jums nodrošināt personalizētu tiešsaistes pieredzi šādos veidos:

 • tie atceras Jūsu lietotājvārdu un paroli nākamajiem apmeklējumiem, tāpēc ieeja ir vieglāk un ātrāk.
 • tie nodrošina, ka Jums tiek nodrošināti atbilstošie rāmji un saturs.
 • tie nodrošina, ka saņemat visu pieprasīto informāciju.
 • tie palīdz mums piegādāt komunikāciju, kas ir būtiska un atbilstoša Jūsu interesēm un atrašanās vietai.

AFS sīkdatnes ir pieejamas tikai mūsu vietnēm, un tās nav neseko jūsu aktivitātēm interneta, pēc AFS piederošas vietnes pamešanas. Mēs sekojam mūsu vietņu izmantošanai, lai labāk atbilstu Jūsu vajadzībām un palīdzētu atvieglot informācijas atrašanu nākotnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus AFS sīkfailiem dažādas trešās personas var arī ievietot sīkdatnes datora cietajā diskā. AFS nav atbildīgs par trešo personu sīkfailu klātbūtni vai trūkumu vai par trešo personu trešo personu sīkfailu tehnoloģiskajām iespējām vai praksi.

Trešo personu sīkdatnes varētu tikt izmantotas atkarībā no satura. Piemeram: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare, etc.  Tāpat kā lielākajā daļā tīmekļa vietņu, mēs savācam noteiktu informāciju automātiski un saglabājam to logfailos. Šī informācija ietver interneta protokola (IP) adreses, pārlūkprogrammas veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), atsauces / izejas lapas, operētājsistēmu, datuma / laika zīmogu un clickstream datus. Mēs izmantojam šo informāciju, kas nenosaka individuālos lietotājus, lai analizētu tendences, administrētu mūsu vietnes, izsekotu lietotāju pārvietošanos dažādās vietnēs un apkopotu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā.

Dažās mūsu e-pasta ziņās mēs izmantojam “klikšķu URL”, kas saistīts ar saturu vienā no AFS vietnēm. Kad klients noklikšķina uz kāda no šiem URL, tie pirms galamērķa tīmekļa lapas nonāk mūsu tīmekļa serverī. Mēs izsekojam šos klikšķu datus, lai palīdzētu mums noteikt interese par konkrētām tēmām un novērtētu klientu komunikāciju efektivitāti. Ja nevēlaties izsekot, vienkārši izvairieties noklikšķināt uz teksta vai grafiskajām saitēm savā e-pastā. Turklāt mēs varam izmantot pikseļu tagus – mazus grafiskos attēlus – lai informētu mūs par to, kādas vietnes sadaļas apmeklētas, vai lai novērtētu lietotāju veikto meklēšanas vaicājumu efektivitāti mūsu vietnēs. Pikseļu tagi arī ļauj mums sūtīt ziņojumus formātā, kuru lietotāji var lasīt. Tā mēs uzzinām, vai mūsu sūtītos e-pastus atver, saprotot, vai piedāvātā informācija lietotājiem ir interesanta un aktuāla. Ja Jūs nevēlaties izmantot sīkfailu priekšrocības, Jūsu interneta pārlūkprogrammu var pielāgot. Atkarībā no pārlūka veida, kuru izmantojat, iespējams, Jūs varat konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai: (i) Jums tiek piedāvāts pieņemt vai noraidīt sīkdatnes individuāli vai (ii) varēsiet nepieļaut, ka Jūsu pārlūkprogramma vispār pieņemtu sīkfailus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkfailu drošību, Jums jāatsaucas uz Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas piegādātāju vai ražotāju. Jums vajadzētu arī saprast, ka sīkfailu noraidīšana var ietekmēt Jūsu spēju veikt noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu spēju atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu no viena apmeklējuma uz nākamo.

AFS izmanto arī neredzamus pikseļus, kurus dažreiz sauc par tīmekļa bāksignāliem, lai uzskaitītu, cik cilvēku apmeklē noteiktas tīmekļa lapas. Informācija, kas iegūta no neredzamajiem pikseļiem, tiek izmantota un ziņota apkopojumā, un tajā nav PII. AFS var izmantot šo informāciju, lai uzlabotu programmas un saturu.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES UN DALĪBVALSTU TĪMEKĻA VIETNES

AFS var piedāvāt saites uz citām vietnēm, kas nav AFS, lai nodrošinātu ērtības un informāciju. AFS nav atbildīgs par jebkuru saturu, ko piedāvā jebkura neatkarīga tīmekļa vietne, ieskaitot, bet ne tikai, reklāmas paziņojumus vai tirdzniecības praksi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan AFS aizsargās Jūsu informāciju AFS piederošās un pārvaldītās tīmekļa vietnēs, mēs nevaram kontrolēt un būs atbildīgi par trešo pušu tīmekļa vietņu konfidencialitātes politiku, tostarp par vietnēm, kas pieder vai ko kontrolē neatkarīgas trešās personas. Trešās puses vietnēm, kurām ir pieejamas saites mūsu tīmekļa vietnēs, ir atsevišķa privātuma un datu vākšanas prakse, kā arī drošības pasākumi. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu īstenotajām darbībām, politiku un drošības pasākumiem viņu tīmekļa vietnēs. Mēs iesakām Jums sazināties ar viņiem, lai pirms jebkādu PII atklāšanas uzdotu jautājumus par viņu konfidencialitātes praksi, politiku un drošības pasākumiem.  Mēs iesakām pārskatīt saistīto vietņu konfidencialitātes paziņojumus un politiku, lai saprastu, kā šīs vietnes savāc, izmanto un glabā informāciju.

Tīkla organizācijas ir tieši atbildīgas par saturu, ko sniedz vai kas atrodas to attiecīgajās valstu AFS tīmekļa vietnēs (piemēram, ASV AFS-USA Inc. ir atbildīga par afsusa.org tīmekļa vietnes saturu). Kamēr šī konfidencialitātes politika informē Jūs par to, kā mēs savācam, izmantojam, kopīgojam un saglabājam Jūsu informāciju saistībā ar visām AFS vietnēm, konfidencialitātes prakses valstīs, kurās darbojas AFS, var atšķirties, lai atspoguļotu vietējās prakses un juridiskās prasības. Attiecīgi tīkla organizāciju nacionālās tīmekļa vietnes var attēlot papildu konfidencialitātes politikas, kas piemērojamas šīm tīmekļa vietnēm. Piekļūstot tīkla organizāciju vietnēm, uzmanīgi pārskatiet visus papildu vietņu konfidencialitātes paziņojumus un politiku un sazinieties ar šīm tīkla organizācijām, ja Jums rodas jautājumi.

BĒRNI JAUNĀKI PAR 13 GADIEM

AFS nevēlas iegūt PII no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem tiešā veidā; un mēs ne vienmēr varam noteikt personas, kas piekļūst mūsu tīmekļa vietnei, vecumu. Ja mēs sapratīsim, ka tas ir noticis, iegūtā informācija tiks nekavējoties dzēsta. Turklāt, ja mēs konstatēsim, ka nepilngadīgais (kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos) sniedz mums savus datus bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas, mēs šo informāciju izdzēsīsim, ja vecāki / aizbildņi neapstiprinās šādas informācijas sniegšanu.

KONTAKTIEM

Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai mūsu konfidencialitātes praksi vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu, varat sazināties ar mums šādi:

E-pasts organizācijas centrālā mītnē (saziņa angļu valodā): [email protected]
AFS Intercultural Programs, Inc. 71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010
Uzmanību: AFS Legal Department

Also, AFS Intercultural Programs, Inc. datu aizsardzības speciāliste:

Maria Grazia Brizi
71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010 USA
Tel: +1.212.209.0922  | E-mail: [email protected]

E-pasts Latvijā: [email protected]

Ar pasta starpniecību:

AFS Latvija Starpkultūru programmas

Blaumaņa iela 38/40, Rīga, Latvija, LV-1011

ATJAUNINĀJUMI PRIVĀTUMA POLITIKAI

AFS var laiku pa laikam grozīt šo konfidencialitātes politiku, lai apmierinātu izmaiņas normatīvajā vidē, biznesa vajadzības vai apmierinātu mūsu apmeklētāju, dalībnieku, tīkla organizāciju, filiāļu, stratēģisko partneru un pakalpojumu sniedzēju vajadzības. Atjauninātās versijas tiks ievietotas mūsu tīmekļa vietnēs un datējums ir apzīmogots, lai jūs vienmēr būtu informēti, kad pēdējo reizi atjaunināja konfidencialitātes politiku.