OPSUMMERING

 • AFS indsamler og bruger personoplysninger, som du indsender;
 • AFS indsamler og bruger disse personoplysninger med henblik på at tilbyde AFS’ tjenester, til markedsføring og kommunikation i relation til disse tjenester samt til udførelse af undersøgelser;
 • For at kunne tilbyde sine tjenester kan AFS overføre disse personoplysninger til AFS’ organisationer og andre parter, som er involveret i levering af AFS’ tjenester i dit hjemland og i andre lande;
 • AFS overfører disse personoplysninger på tværs af grænser for sikkert at opbevare disse oplysninger i andre lange. I øjeblikket ligger disse steder i USA, Tyskland og Thailand;
 • Du har til enhver tid ret til adgang og opdatering af dine personoplysninger;
 • Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger;
 • AFS kan benytte (tredjeparts-)cookies eller andre tilsvarende teknikker til at opnå information fra dig, når du benytter AFS’ websteder, for at gøre din brug af disse websider lettere;
 • Hvis du er mindreårig, og samtykke fra din forælder/juridiske værge er påkrævet, for at du kan give personoplysninger, skal du bede din forælder/juridiske værge om tilladelse.

Personoplysningerne omfatter blandt andet dit navn, din postadresse og e-mailadresse, din fødselsdato, dit (mobil)telefonnummer, afsluttede skoler og universitet, højeste karakter/kvalifikation, afgangsår, studieområde, links til sociale medier, et billede, foto eller video af dig, information om særlige AFS-programmer (type, år osv.), rejseoplysninger, en personlig bemærkning, dit CV eller resumé, bestemt sygdomshistorie og medicinske oplysninger såvel som svar på særlige spørgsmål.

Bemærk venligst, at dette blot er en opsummering af hele Privatlivspolitikken, hvilket giver læseren mulighed for at få en hurtig forståelse af hele indholdet af denne Privatlivspolitik. Denne opsummering erstatter ikke selve Privatlivspolitikken.

MÅL OG FORMÅL

AFS Intercultural Programs, Inc. (sammen med sine Netværksorganisationer og sit Datterselskab, hvorefter disse betegnelser defineres og benævnes som “AFS”) helliger sig at værne om dit privatliv og beskytte dine personoplysninger. AFS arbejder hårdt på at skabe en online oplevelse, som er detaljeret, effektiv og produktiv, ved at benytte de oplysninger, som du tiltror os, på en ansvarlig måde. AFS forpligter sig på at respektere dit privatliv og overholder principperne om gældende databeskyttelse og love om privatlivets fred i hele verden.

Vi har udarbejdet denne Privatlivspolitik som en forklaring på de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvordan brugen af disse oplysninger gavner din oplevelse på vores websteder og i løbet af din forbindelse med os, med hvem og til hvilket formål vi deler disse oplysninger, og hvilke valg du kan træffe omkring vores brug af disse oplysninger. Vi beskriver også de foranstaltninger, vi træffer for at beskytte sikkerheden omkring oplysningerne, og hvordan du kan kontakte os om vores praksisser til beskyttelse af privatlivets fred. Vores praksisser til beskyttelse af privatlivets fred kan variere, alt efter hvilket land vi arbejder i, for at afspejle lokale praksisser og lokale krav. Vi ønsker at hjælpe dig med at træffe mere velunderbyggede beslutninger, så læs venligst afsnittene nedenfor.

 • AFS ONLINE
 • TYPER AF OPLYSNINGER, VI INDSAMLER
 • FORMÅLET MED INDSAMLING, BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE
 • SAMTYKKE
 • DATAOVERFØRSLER HEN OVER INTERNATIONALE GRÆNSER
 • ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER OG DEN REGISTREREDES ANDRE RETTIGHEDER
 • SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
 • ONLINE TEKNOLOGIER
 • TREDJEPARTSWEBSTEDER OG NETVÆRKSWEBSTEDER
 • MINDREÅRIGE OG BØRN UNDER 13
 • KONTAKT OS
 • OPDATERINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

AFS ONLINE

AFS Intercultural Programs driver mange websteder, enten direkte eller gennem sine Netværksorganisationer (såsom AFS-USA Inc.), sit datterselskab (Sentio, Inc.) eller gennem tredjeparters tjenesteudbydere. De omfatter, men er ikke begrænset til dem, der findes på følgende domæner:

Ethvert af disse hjemmesteder kan bede om og/eller indsamle personoplysninger for at give dig de oplysninger og tjenester, som du søger, eller for at forbedre din erfaring, som det yderligere oplyses om i det følgende. Nogle af vores websteder (eller visse områder af et særligt websted) er beregnet for offentligheden, mens nogle websteder eller områder på sådanne websider kun er for organisationer, som er en del af AFS’ globale netværk af udvekslingsorganisationer (og deres autoriserede repræsentanter) eller for særligt udpegede og autoriserede tredjeparter, som samarbejder tæt med AFS om at drive interkulturelle udvekslingsprogrammer og yde tjenester online og i den virkelige verden til enkeltpersoner (“Netværksorganisationer”), fx AFS-USA, som findes på afsusa.org. På samme måde er nogle websteder (eller visse områder inden for et særligt websted) kun for registrerede brugere (fx enkeltindivider, som er potentielle, nuværende eller tidligere deltagere i de tjenester og programmer, som tilbydes af AFS og sit Datterselskab og sine Netværksorganisationer (“Deltagere”)).

I henhold til denne Privatlivspolitik er “Datterselskab” ensbetydende med Sentio, Inc., en nonprofitorganisation grundlagt af AFS Intercultural Programs, Inc., og dedikeret til mobilitetsprogrammer for voksne deltagere. Det bør bemærkes, at Netværksorganisationer er separate juridiske enheder, som er en del af det internationale netværk af AFS-organisationer, som driver AFS’ interkulturelle programmer og aktiviteter verden efter de standardpolitikker og -procedurer, som er fastsat af AFS Intercultural Programs, Inc., herunder matchning af Deltagere på forskellige steder over hele verden for at opfylde Deltagernes anmodninger og levere AFS’ kulturelle programmer og tjenester. For flere oplysninger, se TREDJEPARTSWEBSTEDER OG NETVÆRKSWEBSTEDER

TYPER AF OPLYSNINGER, VI INDSAMLER

AFS indsamler oplysninger fra de besøgende og brugere på vores websteder, herunder Deltagere, og fra tredjeparter, som arbejder med AFS om at levere AFS’ tjenester, så vi kan levere en oplevelse (online og offline), som bestræber sig på at opfylde vores Deltageres og andre brugeres behov og interesser. Oplysninger kan blive indsamlet som led i: (i) levering af AFS’ programtjenester, (ii) opfyldelse af anmodning om oplysninger, (iii) anmodninger eller tilbud af tjenester, (iv) ansøgning om eller registrering til deltagelse i AFS-programmet, (v) indsendelse af en ansøgning eller programmulighed, (vi) besvarelse af kommunikationer fra os (fx undersøgelser, anmodninger om yderligere oplysninger eller evalueringer eller ansøgnings- eller registreringsbekræftelser), (vii) imødekommelse af dine personlige præferencer, (viii) efterkommelse af anmodninger om tjenester, fx tilmeldelse til nyhedsbreve eller deltagelse i promotioner eller sweepstakes, (ix) arbejde med kilder fra tredjeparter, herunder indsamling af oplysninger fra visse sociale netværk og andre websteder, så vi bedre kan forstå dine interesser og betjene dig, (x) opdatering af din oplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, (xi) din orientering om og dit engagement i AFS’ aktiviteter, eller (xii) afholdelse af pengeindsamlingskampagner.

Typerne af personoplysninger, som vi anmoder om og/eller indsamler, afhænger af dit adgangsniveau og din deltagelse på vores websider (og hvilke typer af tjenester, oplysninger og deltagelse, du leder efter, såsom ansøgning til eller deltagelse i et af AFS’ interkulturelle udvekslingsprogrammer eller aktiviteter). Sådanne oplysninger kan indbefatte dit navn, en adgangskode, privat adresse, arbejdsadresse og e-mailadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og faxnummer, geolokaliseringsoplysninger, fødselsdato, køn, afsluttede skoler og universitet, højeste karakter/kvalifikation, dimissionsår, studieområde, links til sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, og/eller LinkedIn, et billede, foto eller video af dig, dit statsborgerskab, pasoplysninger, visumstatus, forsikringsstatus, særlige oplysninger om et AFS-program (type, år osv.), rejseoplysninger, en personlig bemærkning, dit CV eller resumé, hvilke sprog du behersker, din nuværende beskæftigelse og andre relevante færdigheder, bestemt sygdomshistorie og medicinske oplysninger, kostrestriktioner, data om bestemte anvendelser såsom testresultater, vurderinger, karakterer, fremskridt, svar på særlige spørgsmål og oplysninger om livsstil såsom fritidsaktiviteter og andre nødvendige oplysninger for at kunne opfylde specielle ønsker (fx helbredsforhold, som kræver særlig tilpasning eller hensyn i forbindelse med et af AFS’ interkulturelle udvekslingsprogrammer eller aktiviteter).

AFS kan også indsamle personoplysninger om dig som fx din brug af vores websteder, kommunikationspræferencer, samlet data i relation til din brug af vores tjenester og anonymiserede svar på spørgsmål og spørgeundersøgelser.

Bemærk venligst, at du, for at vi bedre kan beskytte dine oplysninger, ikke må vedlægge nogen kreditkortoplysninger i din elektroniske kommunikation, medmindre vi specielt kræver det som led i opfyldelsesprocessen af transaktioner på et AFS-websted.

FORMÅLET MED INDSAMLING, BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE

Indsamling og anvendelse

AFS er forpligtet til at give dig oplysninger om indsamlingen og brugen af personoplysninger, som tilvejebringes eller indsamles fra de besøgende, mens de bruger vores websteder, produkter og tjenester. Det er vores praksis ikke at bede dig om oplysninger, medmindre vi har behov for dem eller har til hensigt at bruge dem. Nogle af de primære formål med anmodningen og indsamlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • levering af vores tjenester (online og i den virkelige verden) såsom besvarelse af en forespørgsel eller behandling af en ansøgning (fx når Deltagerne udfylder en ansøgning, opfylder en anmodning om oplysninger eller fuldfører en anmodning om tjenester), planlægning af placeringer i forbindelse med programmet (fx at vælge værtsfamilier og skoler), facilitering og forvaltning af en Deltagers medvirken i et program, administration af studielegater og arbejde med Netværksorganisationer, sponsorer og tjenesteudbydere imod denne afslutning
 • markedsføring og kommunikationer med dig i forbindelse med de tjenester, som AFS og andre betroede tredjeparter tilbyder
 • afholdelse af pengeindsamlingskampagner
 • udførelse af undersøgelse via spørgeundersøgelser, spørgeskemaer og evalueringer, så vi bedre kan opfylde dine behov, forbedre effektiviteten af vores websider, din oplevelse, vores forskellige typer af kommunikationer, kampagner og/eller salgsfremmende aktiviteter
 • møde med gamle elever og andre opsøgende aktiviteter, din orientering om og medvirken i AFS’ aktiviteter, (såsom kampagner, konferencer, publikationer, rekruttering af værtsfamilier og frivillige, nye programmer og tjenester).

Vi beholder dine personoplysninger i perioder af rimelig nødvendighed for at kunne levere vores tjenester og opsøgende aktiviteter. Du kan fravælge vores e-mails, nyhedsbreve og AFS’ spørgeundersøgelser og evalueringer på hvilket som helst tidspunkt ved at klikke på linket i sådanne kommunikationer eller ved at kontakte os direkte for at fravælge dem. Du vil altid kunne vælge ikke at indsende dine personoplysninger eller at beslutte, hvilke kommunikationer du ønsker at modtage fra os. Når du gør det, kan visse transaktioner dog blive påvirket. Undladelse af at opgive de anmodede oplysninger, såsom et navn, kan for eksempel forhindre behandlingen af en ansøgning.

Behandling og videregivelse

I de fleste tilfælde vil de oplysninger, du giver, blive tilføjet til en lokal eller global database tilhørende AFS. Under behandlingen af dine oplysninger kan det være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til AFS’ Datterselskab, Netværksorganisationer eller andre tredjeparters tjenesteudbydere i USA og over hele verden til de formål, der er angivet i denne Privatlivspolitik. Medmindre andet er udelukket eller reguleret af juridiske krav og/eller proces, skal AFS eller tredjeparter, som kan modtage dine oplysninger, overholde gældende forordninger, og Netværksorganisationer og Sentio skal ligeledes overholde de samme krav til privatlivets fred i forhold til dine personoplysninger som denne Privatlivspolitik. Som almindelig praksis sælger, lejer eller giver AFS ikke den fysiske besiddelse af dine personoplysninger til uvedkommende tredjeparter, bortset fra relevante og gældende Netværksorganisationer og tjenesteudbydere (herunder tredjepartsorganisationer, som AFS samarbejder med til levering af sine programmer), som skal have kendskab hertil for at udføre tjenester og anmodninger, der iværksættes af dig eller af AFS for at tilbyde dig AFS’ tjenester. For eksempel kan vi give adgang (via et AFS-websted) eller overføre personoplysninger til bestemte, relevante Netværksorganisationer, som du eksplicit har anmodet om (eller autoriseret) for at modtage sådanne oplysninger i forbindelse med et AFS-program. Vi arbejder ihærdigt på at sørge for, at sådanne tredjeparter kun vil dele disse oplysninger med andre organisationer eller enkeltpersoner, som samarbejder med dem om betjeningen af AFS-relaterede programmer eller leveringen af andre AFS-tjenester. Det kan være i løbet af opnåelsen af AFS-relaterede tjenester, at du ender med at indsende personoplysninger direkte til en Netværksorganisation eller tredjepartsorganisation, i så fald skal du også læse og være enig i deres privatpolitikker, inden du indsender dine personoplysninger.

Andre situationer, hvor AFS kan videresende dine oplysninger til andre, er endvidere:

 • når vi har modtaget dit samtykke til at gøre således
 • i situationer, hvor deling eller videregivelse af dine oplysninger er påkrævet for at tilbyde dig de tjenester, du ønsker (fx en frivillig person eller programmulighed, en sweepstakes eller promotion)
 • når virksomheder eller tjenesteudbydere, som udfører erhvervsaktiviteter på vegne af AFS, kræver sådanne oplysninger (fx behandling af kreditkort, kundesupportservicer, administration af markedsundersøgelser eller databaseforvaltningstjenester)
 • i tilfælde af, at AFS fusioneres med eller opkøbes af en anden virksomhed
 • for at opfylde retslige eller forskriftsmæssige krav eller forpligtelser i overensstemmelse med gældende lov, en retskendelse eller en stævning
 • i nødsituationer såsom beskyttelse af enkeltpersoners liv, helbred eller ejendom

Hvis oplysningerne deles som nævnt ovenfor, søger vi at begrænse modtagerne og omfanget af de tilvejebragte oplysninger til blot den mængde, som er nødvendig for udførelsen af den særlige funktion. Medmindre andet er udelukket af juridiske proces, forlanger vi, at tredjeparter beskytter dine personoplysninger og overholder de gældende love og forordninger om privatlivets fred.

Vi anvender og deler af og til personoplysninger, som vi indsamler for at vedligeholde de tjenester, vi tilbyder online, forbedre designet og indholdet af vores websider, så vi kan personalisere din oplevelse, analysere tendenser, indsamle brede, demografiske oplysninger, afholde undersøgelser, administrere websteder og styrke vores markedsførings- og brandingindsatser.

AFS World Café og Find an AFSer

AFS World Café [woca.afs.org] (og Find an AFSer-funktion deri) er beregnet til at hjælpe AFS-samfundets medlemmer til at finde hinanden, skabe forbindelser og samarbejde over grænserne omkring emner, som har en fælles interesse, og derfor gå sammen om at formidle AFS’ mission. AFS World Café er bygget på platformen Telligent Community®, som indeholder funktioner til det sociale samfund såsom blogs, fora, ideudvikling, venner, mediegallerier, statusopdateringer og mere.

Vi beder dig om at anvende god dømmekraft og diskretion, når man sender beskeder til andre medlemmer og samfundet. Brug ikke de oplysningerne, der findes her, med henblik på nogen som helst salgsfremmende virksomhed. AFS er ikke ansvarlig for tredjeparters handlinger eller politikker. Når du frivilligt videregiver personoplysninger i sådanne fora (såsom for- og efternavn, e-mailadresse osv.) inden for World Café, Find an AFSer eller AFS’ mailinglister, kan oplysningerne dog blive indsamlet og brugt af andre og kan resultere i uønskede meddelelser fra andre brugere. AFS er ikke ansvarlig for dem, som kan kontakte dig ved hjælp af disse oplysninger. Alle registreringer i AFS World Café sker frivilligt. De eneste enkeltpersoner anført i Find an AFSer er dem, som selv har registreret sig på AFS World Café. AFS tilføjer ikke enkeltperson til databasen, så hvis du ikke finder dine AFS-venner, er det, fordi de ikke har registreret sig. Ved upload af oplysninger til AFS World Café (billeder, video, tekst) er du enig i, at AFS må bruge indholdet til at fremme sin mission og sine aktiviteter, herunder forbedring af oplevelsen for AFS World Cafés brugere. Når du indtræder på AFS World Café, er du enig i at overholde fællesskabets retningslinjer.

SAMTYKKE

Med din adgang, brug eller forsatte brug af vores hjemmesider giver du dit samtykke til og er enig i vilkårene i indeværende Privatlivspolitik, og at den kan blive ændret fra tid til anden. Vi beder dig også om at angive dit samtykke til og enighed i vilkårene i denne Privatlivspolitik og vores indsamling, brug og deling af bestemte oplysninger på andre måder end blot ved din brug og fortsatte brug af vores websider, for eksempel ved at kræve, at du underskriver en separat aftale ved at klikke på “enig” eller træffe nogle andre bekræftende handlinger forud for dine færdigheder i at bruge eller tilgå visse websider eller visse dele af vores websteder.  Som led i vores forpligtelse for at holde dig informeret, kan vi endvidere kontakte dig pr. post, e-mail, telefon eller på andre måder for at meddele dig om AFS’ tjenester eller kommende AFS-muligheder, events, opgraderinger eller andre relevante oplysninger, som måtte interesse dig.  Du kan også modtage forsendelser eller andre kommunikationer fra Netværksorganisationer eller Sentio, som er relevante for dine anmodninger om tjenester eller oplysninger, og du kan også modtage kommunikationer fra tredjeparters tjenesteudbydere, som leverer tjenester til AFS, og som kan være underlagt sådanne tredjeparters privatlivspolitikker.  Vi tilbyder dig muligheden for ikke at anmode om sådanne tjenester eller oplysninger eller at frabede dig hvilken som helst eller samtlige kommunikationer ved at følge anvisningerne i vores e-mails eller andre kommunikationer eller sådanne tredjeparters kommunikationer eller ved at kontakte AFS direkte. Hvis du er mindreårig, og der også kræves samtykke fra en forælder/juridisk værge, skal du bede dine forældre/din juridiske værge om tilladelse, inden du deler dine personoplysninger med os.  I så fald kan AFS også kontakte dine forældre eller juridiske værger (fx pr. e-mail) for at bekræfte deres samtykke.

Hvis du er bosiddende uden for USA, kan visse forordninger om databeskyttelse kræve af os, at vi indhenter din tilladelse, inden vi sender dig oplysninger, som du ikke har anmodet os om.  I visse tilfælde vil din tilladelse være implicit i forhold til egenskaben af de anmodede tjeneste eller de anmodede oplysninger eller trufne transaktioner, eller når du frivilligt tilbyder oplysninger i forbindelse med en anmodning eller handling.  Din tilladelse vil endvidere blive vurderet givet for kommunikationer fra os, som er nødvendige for at opfylde de transaktioner og tjenester, som du anmoder om.   Ved at acceptere vilkårene i denne privatlivspolitik er du også eksplicit enig i indsamling af oplysninger, som under visse forordninger for databeskyttelse anses for værende følsomme af natur (fx oplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske meninger eller helbredsforhold).  Du kan opponere imod, at AFS videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen når: (i) tjenesteudbyderne er antaget til at udføre tjenester eller give dig de oplysninger, du har anmodet om, enten i forbindelse med AFS, eller på vegne af AFS; (ii) videregivelsen er påkrævet ved lov; (iii) videregivelsen vedrører nationale, juridiske er offentlige interesser; (iv) videregivelsen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser; (v) oplysningerne er blevet indsamlet fra offentligt tilgængelige kilder; (vi) videregivelsen vedrører den tilbagevirkende behandling af oplysninger for historik, statistik eller forbedring af brugeroplevelser; eller (vii)  videregivelsen er autoriseret af en tilsynsmyndighed i en gældende jurisdiktion.

DATAOVERFØRSLER HEN OVER INTERNATIONALE GRÆNSER

Som en global organisation tilstræber vi at yde vores tjenester, hvor end du befinder dig. For at opnå dette mål har vi etableret et globalt netværk af datacentre, som opbevarer nogle registreringer af personoplysninger i USA, Tyskland og Thailand og kan gøre således andre steder rundt om på kloden. Disse datacentre har en restriktiv adgang og kan kun tilgås af AFS’ ansatte, konsulenter, tjenesteudbydere og frivillige, som alle udelukkende skal bruge oplysningerne til AFS’ aktiviteter og forvaltningen af AFS’ programaktiviteter.  Vores virksomheds natur og vores aktiviteter pålægger os at behandle og overføre dine oplysninger, herunder personoplysninger til Netværksorganisationer, tredjepartsorganisationer og datacentre eller tjenesteudbydere, som kan ligge i lande uden for dit land.  Vi kan behandle og overføre de personoplysninger, vi indsamler omkring dig, og til andre lande end det land, hvori oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, herunder landet, hvori en Netværksorganisation, som kan placere dig i et AFS-program, og når du indsender dine personoplysninger til AFS i søgning efter sådanne tjenester, giver du dit samtykke til en sådan overførsel og behandling.  Selvom databeskyttelsen og andre love i de forskellige lande måske ikke er så omfattende som dem i dit eget land, vil AFS træffe de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende love.

ADGANG TIL PERSONOPLYSNINGER OG DEN REGISTREREDES ANDRE RETTIGHEDER

Den Europæiske Unions generel forordning om databeskyttelse og andre landes love om privatlivets fred giver de registrerede visse rettigheder.

Hvis du ønsker at bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger, eller få adgang til de personoplysninger, vi har om dig, bedes du kontakte os. Du kan også anmode om adgang til dine personoplysninger eller oplysninger om: formålet med behandlingen; hvem ellers uden for AFS kunne have modtaget data fra AFS; hvad kilden til oplysningen var (hvis du ikke giver den direkte til AFS); og hvor længe den vil blive opbevaret. Du har ret til at korrigere (berigtige) registreringen af dine personoplysninger, som opbevares hos AFS, hvis de er ukorrekte. Du kan anmode om, at AFS sletter disse data eller ophører med at behandle den, med forbehold for visse undtagelser. Du kan også anmode om, at AFS holder op med at bruge dine data med henblik på direkte markedsføring. I mange lande har du ret til at indgive en klage hos det passende datatilsyn, hvis du har bekymringer om, hvordan AFS behandler dine persondata.

For at sikre, at dine personoplysninger er nøjagtige og opdaterede, opfordrer vi dig til jævnligt at gennemgå og opdatere dine oplysninger på passende vis. Du kan gennemgå og opdatere dine oplysninger online eller ved at kontakte os. Vi kan også opsøge dig og bede dig om at opdatere dine oplysninger. Bemærk venligst, at i bestræbelserne på at forhindre uautoriseret videregivelse af dine personoplysninger kan du blive bedt om at fremvise identitetsbevis (eller andre autentificeringsmaterialer). Adgangen til personoplysninger kan ikke gives pr. telefon. Hvis du efter gennemgangen ønsker at deaktivere eller slette en profil eller ansøgning eller opdatere dine personoplysninger, vil vi bestræbe os på at gøre således uden unødig forsinkelse. Oplysninger, som du anmoder om at blive slettet, kan lejlighedsvis blive opbevaret i bestemte filer i en tidsperiode inden for rammerne af vores opbevaring. Nogle af oplysningerne kan endvidere blive opbevaret i længere eller på ubestemt tid på backupsystemer eller i logfiler pga. tekniske begrænsninger eller finansielle eller juridiske krav. Du kan derfor ikke altid forvente, at alle dine personoplysninger omgående vil blive fjernet fra vores databaser som reaktion på din anmodning.

Der henvises til de relevante kontraktoplysninger nedenfor, når du vil kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål om praksisser i forbindelse med privatlivets fred, eller hvis du ønsker at indsende en anmodning.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

AFS anerkender vigtigheden af informationssikkerhed og gennemgår, og vi forbedrer konstant vores tekniske, fysiske og logistiske sikkerhedsregler og -procedurer. Alle AFS-ejede websteder og servere har sikkerhedsforanstaltninger på plads for at hjælpe med at beskytte dine personoplysninger mod ulykker, tab, misbrug, ulovlig eller uautoriseret adgang, videregivelse eller modifikation, mens de er under vores kontrol. Selvom “garanteret sikkerhed” ikke eksisterer hverken på eller uden for internettet, beskytter vi din oplysninger ved hjælp af passende administrative, proceduremæssige og tekniske beskyttelser, herunder kontrol af adgangskode og brugen af op til 256 bit kryptering (eller mere sofistikeret kryptering efter de aktuelle industristandarder) baseret på et certifikat udstedt af Digicert Inc. Det tillader brugen af Secure Sockets Layer (SSL), en krypteringsmetode, som bruges til at hjælpe med at beskytte dine data imod opsnapning og hacking under overførelsen. Vi implementerer firewalls, overvågningssystemet og antivirusprogrammet med konstante opdateringer og overvåger uregelmæssigheder. Fysiske servere er sikkert beskyttet af 24×7 overvågning af alle steder med redundant elektricitet, klimaanlæg og brandbekæmpelsessystemer. IT-personalet benytter kryptering, når det er muligt, for at forhindre direkte adgang til data opbevaret i databaserne. Adgangen til data opbevaret i systemerne er underkastet autentificering med unik brugernavn og adgangskode. Brugerne må kun tilgå oplysninger, som tilhører deres ansvarlige område. Online fortrolighedsaftaler er i orden, for eksempel samtykker, man klikker igennem, som accepteres ved første login og derefter en gang om året, for at sikre, at visse brugere, som har adgang til at vælge data, er bundet af passende fortrolighedsforpligtelser.

ONLINE TEKNOLOGIER OG COOKIEPOLITIK

AFS og sine tredjepartspartnere må benytte cookies, usynlige pixels og webbeacons for at opnå oplysninger om dig, mens du besøger vores websteder. En cookie er en meget lille tekstfil, som sendes til din browser fra en webserver og opbevares på din computers harddisk. AFS’ cookies tildeler din computer et entydigt id, som til gengæld bliver dit id-kort, når du vender tilbage til et AFS-websted.

Cookies er blevet udviklet, for at du kan spare tid, fordi de hjælper os med at give dig en brugerdefineret oplevelse, uden at du skal huske dine præferencer, hver gang du vender tilbage til vores websider. AFS’ cookies er ikke blevet udviklet for at skade dine filer, og de kan heller ikke læse information fra andre filer på din computers harddisk.

Cookies kan også hjælpe os med at give dig en personaliseret online oplevelse på følgende måde:

 • De husker dit brugernavn og adgangskode ved senere besøg, så login sker lettere og hurtigere.
 • De sikrer, at du gives de passende rammer og indhold.
 • De sikrer, at du opnår alle anmodede oplysninger.
 • De hjælper os med at levere kommunikationer, som er relevante og imødekommer dine interesser og dit sted.

AFS’ cookies er kun begrænset til vores websteder og er ikke udviklet til at følge dig, når du navigerer videre på internettet, efter at du har forladt AFS-ejede websteder. Vi sporer brugen af vores websteder for bedre at kunne imødekomme dine behov og gøre det lettere for dig at finde informationer i fremtiden. Bemærk venligst, at ud over AFS’ cookies kan diverse tredjeparter også anbringe cookies på din computers harddisk. AFS er ikke ansvarlig for tilstedeværelsen eller fraværet af tredjepartscookies eller for den teknologiske kapacitet eller praksis brugt af tredjeparter i forbindelse med tredjepartscookies.

Tredjepartscookies kan også blive anvendt, alt afhængigt af det viste indhold. Eksempler er: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare osv. Ligesom det er tilfældet med de fleste websteder, indsamler vi visse oplysninger automatisk og opbevarer dem i logfiler. Disse oplysninger omfatter internetprotokoladresser (IP), browsertype, internetudbyder (ISP), henvisende/udgangssider, operativsystem, dato-/tidsstempler og clickstreamdata. Vi bruger disse oplysninger, som ikke identificerer de enkelte brugere, for at analysere tendenser, administrere vores websteder, spore brugernes bevægelser rundt på de forskellige websteder og indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed.

I nogle af vores e-mailadresser bruger vi en “klik-igennem URL”, som er linket til en af AFS’ websteder. Når en kunde klikker på en af disse URL’er, passerer de igennem vores webserver, inden de ankommer til destinationswebsiden. Vi sporer denne klik-igennem data for at hjælpe os med at afgøre, hvilken interesse der er i særlige emner, og måle effektiviteten af vores kundekommunikationer. Hvis du foretrækker ikke at blive sporet, skal du blot undgå at klikke på tekst- eller grafiske links i din e-mail. Derudover kan vi bruge pixeltags — bittesmå grafiske billeder — som fortæller os, hvilke dele af vores websteder, brugerne har besøgt, eller som måle effektiviteten af de søgning, brugerne foretager på vores websteder. Med pixeltag kan vi sende meddelelser i et format, vores bruger kan læse. Og de fortæller os, om e-mailene er blevet åbnet, for at sikre os, at vi kun sender meddelelser, som er af interesse for vores kunder.

Hvis du foretrækker ikke at opnå fordelene ved cookies, kan din internetbrowser indstilles til at behandle cookies på forskellige måder. Afhængigt af hvilken type browser, du bruger, kan du konfigurere din browser, så at: (i) du bliver foranlediget til at acceptere eller afvise cookies på individuel basis eller (ii) du kan forhindre, at din browser overhovedet accepterer nogen cookies. Du bør henvise til leverandøren eller producenten af din webbrowser for særlige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med cookies. Du skal også være indforstået med, at afvisning af cookies kan påvirke din mulighed for at udføre visse transaktioner på vores websider og vores kapacitet til at genkende din browser fra det ene besøg til det andet.

AFS benytter også usynlige pixels, nogle gange omtalt som webbeacons, for at tælle, hvor mange mennesker der besøger bestemte websider. Oplysninger indsamlet fra usynlige pixels anvendes og rapporteres samlet og indeholder ikke personoplysninger. AFS kan bruge disse oplysninger til at forbedre programmerne og indholdet.

TREDJEPARTSWEBSTEDER OG NETVÆRKSWEBSTEDER

For at foregribe dine behov kan AFS måske vise links til andre websteder end AFS for din bekvemmeligheds skyld og orientering. AFS er ikke ansvarlig eller forpligtet over for et samtykke præsenteret af eller indeholdt på noget som helst websted, herunder men ikke begrænset til reklameslogans eller markedsføringspraksis.

Bemærk venligst, at mens AFS vil beskytte dine oplysninger på AFS-ejede og -drevne websteder, kan vi ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for privatlivspolitikker på tredjepartswebsteder, herunder websteder ejet eller kontrolleret af uafhængige tredjeparter. Tredjeparters websteder, som tilgås via links på vores websteder, har separate praksisser for privatlivets fred og dataindsamling samt sikkerhedsforanstaltninger. Vi har intet ansvar for praksisser, politikker og sikkerhedsforanstaltninger gennemført af tredjeparter på deres websteder. Vi opfordrer dig til at henvende dig til dem og stille spørgsmål omkring deres praksisser, politikker og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende privatlivets fred inden videregivelse af nogen personoplysninger.  Vi anbefaler, at du gennemgår privatlivserklæringer og -politikker hos linkede websteder for at forstå, hvordan disse websteder indsamler, bruger og opbevarer oplysninger.

Netværksorganisationerne er direkte ansvarlige for det indhold, som præsenteres af eller er indeholdt på deres respektive nationale AFS-websteder (for eksempel i USA er AFS-USA Inc. ansvarlig for indholdet af webstedet afsusa.org). Mens indeværende Privatlivspolitik informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med alle AFS-websteder, kan praksisserne omkring privatlivets fred variere i de forskellige lande, hvori AFS arbejder, for at afspejle lokale praksisser og juridiske krav. Som følge heraf kan Netværksorganisationernes nationale websteder vise yderligere privatlivspolitikker, som gælder for disse websteder. Gennemgå alle yderligere privatlivserklæringer og -politikker på disse websteder, når du går på Netværksorganisationernes websteder, og henvend dig til disse Netværksorganisationer, hvis du har nogen spørgsmål.

MINDREÅRIGE OG BØRN UNDER 13

AFS søger ikke at opnå eller ønsker ikke at modtage personoplysninger direkte fra nogen børn under 13 år; og vi kan ikke altid afgøre alderen på de personer, som går på og bruger vores websteder. Hvis vi finder ud af, at vi har gjort det uforsætligt, vil vi omgående slette sådanne oplysninger. Hvis vi finder ud af, at en mindreårig (som det er defineret i forhold til loven) giver os sine data uden samtykke fra en forælder/værge, når det er nødvendigt, vil vi endvidere få disse oplysninger fjernet, medmindre forældrene/værgerne har godkendt leveringen af sådanne oplysninger.

KONTAKT OS

Hvis du har nogen spørgsmål om denne politik og vores privatlivspraksisser, eller hvis du ønsker at indsende en anmodning, kan du kontakte os på følgende måde:

 1. e-mail på: [email protected]eller ved at skrive til os på:

AFS Intercultural Programs, Inc. 71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010

Att: AFS Legal Department

Desuden er navnet og kontaktoplysningerne på den dataansvarlige hos AFS Intercultural Programs, Inc. følgende:

Maria Grazia Brizi

71 West 23rd Street, 6th Floor, New York, NY 10010 USA

Tlf: +1.212.209.0922  | E-mail: [email protected]

For anmodninger, som har relation til landespecifikke websteder, der drives af AFS’ Netværksorganisationer (såsom afsusa.org, for USA), henvises der til de landespecifikke kontaktoplysninger på dette websted.

OPDATERINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

AFS kan ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden for at imødekomme ændringer i de lovgivningsmæssige rammer, virksomhedsbehov eller for at opfylde behovene hos vores besøgende, Deltagere, Netværksorganisationer, Datterselskaber, strategiske partnere og tjenesteudbydere. Opdaterede versioner vil blive lagt op på vores websteder og med datoen påstemplet, så du altid er klar over, hvornår Privatlivspolitikken sidste blev opdateret.