SAMENVATTING

 • AFS verzamelt en gebruikt Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) die u indient;
 • AFS verzamelt en gebruikt deze PII voor het aanbieden van AFS-diensten, voor marketing en communicatie met betrekking tot deze diensten en voor het uitvoeren van onderzoek;
 • Met het oog op het leveren van zijn diensten, kan AFS deze PII overdragen aan AFS-partnerorganisaties en andere partijen die betrokken zijn bij de levering van AFS-diensten in uw eigen land en in andere landen;
 • AFS draagt deze PII over internationale grenzen over om deze informatie veilig op te slaan in andere landen. Momenteel zijn die locaties in de Verenigde Staten, Duitsland en Thailand;
 • U hebt op elk moment het recht om uw PII in te zien en bij te werken;
 • In sommige omstandigheden hebt u het recht om te vragen uw PII te wissen;
 • AFS kan (externe) cookies en andere vergelijkbare technieken gebruiken om informatie van u te verkrijgen wanneer u de AFS-websites gebruikt om uw gebruik van deze websites te vergemakkelijken;
 • Als u minderjarig bent en toestemming van uw ouder/wettelijke voogd vereist is om u PII te verstrekken, vraag dan toestemming aan uw ouders/wettelijke voogden.

PII bevat onder andere uw naam, uw thuis- en e-mailadres, uw geboortedatum, uw (mobiele) telefoonnummer, bezochte scholen en universiteiten, hoogste cijfer/kwalificatie ontvangen, jaar van afstuderen, studiegebied, sociale media links, een afbeelding, foto of video van jou, specifieke AFS-programma-informatie (type, jaar, etc.), reisgegevens, een persoonlijke verklaring, je cv, bepaalde medische geschiedenis en medische mededelingen, evenals antwoorden op specifieke vragen .

Houd er rekening mee dat dit slechts een samenvatting is van het volledige privacybeleid, zodat de lezer snel inzicht heeft in de inhoud van dit privacybeleid. Deze samenvatting vervangt het privacybeleid niet.

DOEL

AFS Intercultural Programs, Inc. (samen met haar netwerkorganisaties en haar dochteronderneming, zoals deze termen hieronder worden gedefinieerd, hierna gezamenlijk aangeduid als “AFS”) is gericht op het beschermen van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijk identificeerbare informatie. AFS werkt hard om een online ervaring te creëren die gedetailleerd, efficiënt en productief is door de informatie die u ons toevertrouwt, op verantwoorde wijze te gebruiken. AFS doet er alles aan om uw privacy te respecteren en zich te houden aan de principes van de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy overal ter wereld.

We hebben dit privacybeleid uitgewerkt als een toelichting van welke informatie we verzamelen, hoe we ze gebruiken, hoe het gebruik van deze informatie kan bijdragen aan uw ervaring op onze websites en tijdens uw contact met ons, met wie en voor welke doeleinden we de informatie kunnen delen en de keuzes die u kunt maken omtrent ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze omgang met privacy. Onze omgang met privacy kan variëren in de landen waarin wij actief zijn en zo lokale praktijken en wettelijke vereisten weerspiegelen. We willen u helpen om weloverwogen beslissingen te nemen, dus lees zeker de onderstaande paragrafen.

AFS volgt in deze de regels van de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

AFS ONLINE

 

AFS Intercultural Programs beheert vele websites, hetzij rechtstreeks, hetzij via haar netwerkorganisaties (zoals AFS-USA Inc.), haar dochteronderneming (Sentio, Inc.) of via bepaalde externe dienstverleners. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot die op de volgende domeinen:

 

Elk van deze websites kan persoonlijk identificeerbare informatie vragen en/of verzamelen om u de informatie en diensten te bieden die u zoekt of om uw ervaring te verbeteren, zoals hieronder nader wordt beschreven. Sommige van onze websites (of bepaalde gebieden binnen een bepaalde website) zijn voor het grote publiek, terwijl sommige websites of gebieden binnen dergelijke sites alleen voor organisaties zijn die deel uitmaken van het AFS wereldwijde netwerk van uitwisselingsorganisaties (en hun bevoegde vertegenwoordigers) of voor specifiek aangewezen en geautoriseerde derden die nauw samenwerken met AFS om interculturele uitwisselingsprogramma’s uit te voeren en om online en in de echte wereld dienstverlening aan individuen te bieden (“netwerkorganisaties”), bijvoorbeeld AFS-USA, gevestigd op afsusa.org. Evenzo zijn sommige websites (of bepaalde gebieden binnen een bepaalde website) alleen voor geregistreerde gebruikers (bijv. personen die potentiële, huidige of voormalige deelnemers zijn aan de diensten en programma’s die worden aangeboden door AFS en zijn dochter- en netwerkorganisaties (“deelnemers”)).

Ten behoeve van dit privacybeleid betekent “dochteronderneming” Sentio, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk opgericht door AFS Intercultural Programs, Inc. en gewijd aan uitwisselingsprogramma’s voor volwassen deelnemers. Opgemerkt moet worden dat netwerkorganisaties afzonderlijke juridische entiteiten zijn die deel uitmaken van het internationale netwerk van AFS-organisaties die AFS interculturele programma’s en activiteiten wereldwijd uitvoeren volgens het beleid van normen en procedures die zijn vastgesteld door AFS Intercultural Programs, Inc., waaronder het matchen van deelnemers op verschillende locaties in de wereld om aan de verzoeken van de deelnemers te voldoen en de interculturele programma’s en diensten van AFS aan te bieden. Zie de paragraaf “Websites van derden en netwerkwebsites” voor meer informatie.

 

SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

AFS verzamelt informatie van bezoekers en gebruikers van onze websites, inclusief deelnemers, en van derden die samenwerken met AFS om AFS-diensten te leveren, zodat we (online en offline) een ervaring kunnen bieden die ernaar streeft om te voldoen aan de behoeften en interesses van onze deelnemers en andere gebruikers. Informatie kan worden verzameld als onderdeel van: (i) het leveren van diensten in kader van AFS-programma’s, (ii) het voldoen aan informatieverzoeken, (iii) het aanvragen of aanbieden van diensten, (iv) het aanvragen of registreren van deelname aan een AFS-programma, (v) het indienen van een aanvraag of programma-opportuniteit, (vi) reageren op communicatie van ons (bijv. enquêtes, verzoeken om aanvullende informatie of beoordelingen of applicatie- of registratiebevestigingen), (vii) aanpassing van uw persoonlijke voorkeuren, (viii) het voldoen aan verzoeken om diensten, bijv. inschrijven op nieuwsbrieven of deelnemen aan promoties of prijsvragen, (ix) werken met externe bronnen, inclusief het verzamelen van informatie van bepaalde sociale netwerken en andere websites om ons beter te helpen bij het begrijpen van uw interesses en om u beter van dienst te zijn, (x) het bijwerken van uw informatie, inclusief uw contactinformatie, (xi) u op de hoogte houden van en betrokken houden bij AFS-activiteiten, of (xii) het voeren van fondsenwervingscampagnes.

De soorten persoonlijk identificeerbare informatie (soms aangeduid als “PII”) die we vragen en/of verzamelen hangen af van uw niveau van toegang en deelname op onze websites (en de soorten diensten, informatie en participatie die u zoekt, zoals het aanvragen van of deelnemen aan een AFS intercultureel uitwisselingsprogramma of -activiteit). Dergelijke informatie kan uw naam, een wachtwoord, thuisadres, werkadres en e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en faxnummer, geolocatie-informatie, geboortedatum, geslacht, bezochte scholen en universiteiten, hoogste cijfer/kwalificatie ontvangen, jaar van afstuderen, studiegebied, sociale media links naar Facebook, Twitter, Instagram en/of LinkedIn, een afbeelding, foto of video van u, uw nationaliteit, paspoortinformatie, visumstatus, verzekeringsstatus, specifieke AFS-programma-informatie (type, jaar, etc.), reisgegevens, een persoonlijke verklaring, uw cv, welke talen u spreekt, uw huidige beroep en andere relevante vaardigheden, bepaalde medische geschiedenis en medische mededelingen, dieetbeperkingen, bepaalde gebruiksgegevens, zoals als testresultaten, beoordelingen, scores, voortgang, antwoorden op specifieke vragen en informatie over levensstijl, zoals vrijetijdsactiviteiten en andere informatie die nodig is om aan speciale verzoeken te voldoen (bijv. gezondheidsproblemen die een speciale accommodatie of overweging vereisen in verband met een AFS intercultureel uitwisselingsprogramma of -activiteit).

AFS kan ook andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, zoals uw gebruik van onze websites, communicatievoorkeuren, samengevoegde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten en geanonimiseerde antwoorden op vragen en enquêtes.

Houd er rekening mee dat, om uw informatie beter te beschermen, we u aanbevelen geen creditcardgegevens in uw elektronische communicatie op te nemen, tenzij dit specifiek vereist is als onderdeel van het proces voor afhandeling van een transactie op een AFS-website.

 

DOEL VAN VERZAMELING, VERWERKING EN OPENBAARMAKING

Verzameling & Gebruik

AFS doet er alles aan om u informatie te verschaffen over de verzameling en het gebruik van PII, geleverd door of verworven van bezoekers tijdens het gebruik van onze websites, producten en diensten. Het is onze gewoonte om u niet om informatie te vragen, tenzij we het nodig hebben of van plan zijn het te gebruiken. Enkele van de primaire doelen voor het aanvragen en verzamelen van uw PII zijn als volgt:

 • onze diensten aanbieden (online en in de echte wereld), zoals het behandelen van een informatievraag of het verwerken van een aanvraag (bijvoorbeeld wanneer deelnemers een aanvraag invullen, een verzoek om informatie invullen of een aanvraag voor diensten invullen), het regelen van de plaatsing binnen het programma (bijv. selectie van gastgezinnen en scholen), faciliteren en beheren van de betrokkenheid van een deelnemer bij een programma, beheren van beurzen en samenwerken met netwerkorganisaties, sponsors en serviceproviders om dat doel te bereiken
 • marketing en communicatie met u in verband met de diensten die worden aangeboden door AFS en door andere vertrouwde derden
 • het voeren van fondsenwervingscampagnes
 • onderzoek uitvoeren via enquêtes, vragenlijsten en beoordelingen om beter aan uw behoeften te voldoen, de doeltreffendheid van onze websites, uw ervaring, onze verschillende soorten communicatie, campagnes en/of promotionele activiteiten te verbeteren
 • betrokkenheid van alumni en andere outreach-activiteiten om u op de hoogte te houden van en betrokken te houden bij AFS-activiteiten (zoals campagnes, conferenties, publicaties, werving van gastgezinnen en vrijwilligers, nieuwe programma’s en diensten).

 

We bewaren uw PII gedurende periodes die redelijkerwijs nodig zijn om onze diensten en outreachende activiteiten te leveren. U kunt op elk gewenst moment afzien van onze e-mails, nieuwsbrieven en AFS-enquêtes en beoordelingen door in dergelijke berichten op de link te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen om u af te melden. U krijgt altijd de keuze om geen PII in te dienen of om te beslissen welke berichten u van ons wilt ontvangen. Als u dit doet, kan dit echter bepaalde transacties beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld niet de vereiste informatie verstrekt, zoals een naam, wordt de verwerking van een toepassing verhinderd.

Verwerking en Openbaarmaking

In de meeste gevallen wordt de door u verstrekte informatie toegevoegd aan een lokale of wereldwijde AFS-database. Tijdens de verwerking van uw informatie kan het nodig zijn om uw PII over te dragen aan de AFS-dochteronderneming, netwerkorganisaties of andere externe serviceleveranciers in de Verenigde Staten en over de hele wereld voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij anders uitgesloten of beheerst door wettelijke vereisten en/of processen, zijn AFS of derden die uw informatie mogen ontvangen verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en netwerkorganisaties en Sentio moeten zich eveneens houden aan dezelfde privacyvereisten met betrekking tot uw PII, evenals dit privacybeleid. Als een algemene praktijk verkoopt, verhuurt of biedt AFS uw PII fysiek niet aan aan niet-gelieerde derden anders dan relevante en toepasselijke netwerkorganisaties en dienstverleners (inclusief externe organisaties waarmee AFS samenwerkt voor de levering van haar programma’s) die ze moet weten om diensten en verzoeken die door u of door AFS zijn gestart, uit te voeren om u de AFS-diensten te bieden. We kunnen bijvoorbeeld toegang verlenen (via een AFS-website) of PII overdragen aan bepaalde, relevante netwerkorganisaties waarvan u expliciet hebt gevraagd (of geautoriseerd) om hen dergelijke informatie te laten ontvangen in verband met een plaatsing voor een AFS-programma. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat dergelijke derden deze informatie alleen delen met andere organisaties of personen die met hen samenwerken om AFS-gerelateerde programma’s te bedienen of andere AFS-diensten te leveren. Het kan zijn dat u tijdens het verkrijgen van AFS-gerelateerde diensten persoonlijke informatie direct bij een netwerkorganisatie of een externe organisatie indient. In dat geval dient u ook hun privacybeleid te lezen en ermee akkoord te gaan, voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Daarnaast zijn er andere situaties waarin AFS uw informatie aan anderen kan bekendmaken, waaronder:

 • wanneer we uw toestemming hebben gekregen om dit te doen
 • in situaties waarin het delen of vrijgeven van uw gegevens vereist is om u de door u gewenste diensten aan te bieden (bijv. een mogelijkheid tot vrijwilligerschap of programmadeelname, een prijsvraag of promotie)
 • wanneer bedrijven of dienstverleners die namens AFS zakelijke activiteiten uitvoeren dergelijke informatie nodig hebben (bijv. creditcardverwerking, klantenservice, marktonderzoekadministratie of databasebeheerdiensten)
 • in het geval dat AFS fusioneerd met of wordt overgenomen door een ander bedrijf
 • om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of verplichtingen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding
 • in geval van nood om het leven, de gezondheid of de eigendom van een persoon te beschermen

Als informatie wordt gedeeld zoals hierboven vermeld, proberen we het aantal ontvangers en de reikwijdte van informatie te beperken tot de hoeveelheid die nodig is voor de uitvoering van de specifieke functie. Tenzij anders wettelijk is uitgesloten, eisen we van derden dat ze uw PII beschermen en dat ze zich houden aan de toepasselijke privacywetten en -voorschriften.

We gebruiken en delen soms niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen om de diensten die we online aanbieden te onderhouden, het ontwerp en de inhoud van onze sites te verbeteren, om ons in staat te stellen om uw ervaring te personaliseren, trends te analyseren, brede demografische informatie te verzamelen, onderzoek uit te voeren, de sites te beheren en onze marketing- en merkontwikkelingsinspanningen te versterken.

AFS World Café & Find an AFSer

Het AFS World Café [woca.afs.org] (en de Find an AFSer-functie daarin) zijn bedoeld om leden van de AFS-gemeenschap te helpen elkaar te vinden, zich met elkaar te verbinden en samen te werken over de grenzen heen, met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang en zo samen te werken ter promotie van de AFS-missie. Het AFS World Café is gebouwd op het Telligent Community ® -platform, dat functies voor sociale community’s bevat, zoals blogs, forums, ideeënvorming, vriendschapsvorming, een mediagalerij, statusupdates en meer.

We vragen u om gezond verstand en discretie te gebruiken bij het verzenden van berichten naar andere leden van de community.

Gebruik de hier gevonden informatie niet voor commerciële reclame van welke aard dan ook. AFS is niet verantwoordelijk voor acties of beleid van derden. Wanneer u echter vrijwillig PII vrijgeeft in dergelijke fora (zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, enz.) in het World Café, Find an AFSer of de AFS-maillijsten, kan die informatie door anderen worden verzameld en gebruikt en kan dit resulteren in ongevraagde berichten van andere gebruikers. AFS is niet verantwoordelijk voor wie contact met u kan opnemen door deze informatie te gebruiken. Alle registraties in het AFS World Café zijn vrijwillig. De enige personen die worden vermeld in Find an AFSer zijn degenen die zich hebben geregistreerd in het AFS World Café. AFS voegt geen personen toe aan de database, dus als u uw AFS-vrienden niet vindt, is dit omdat ze zich niet hebben geregistreerd. Door informatie te uploaden naar het AFS World Café (afbeeldingen, video’s, tekst), gaat u ermee akkoord dat AFS de inhoud kan gebruiken om zijn missie en activiteiten te promoten, inclusief het verbeteren van de ervaring van AFS World Café-gebruikers. Door toegang te krijgen tot het AFS World Café stemt u ermee in zich aan de richtlijnen van de community te houden.

 

TOESTEMMING

Door uw toegang, gebruik of voortgezet gebruik van onze websites gaat u akkoord en stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid, zoals het van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. We kunnen u ook vragen uw toestemming en instemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en onze verzameling, gebruik en delen van bepaalde informatie te erkennen op andere manieren dan alleen door uw gebruik en voortgezet gebruik van onze websites, bijvoorbeeld door van u te verlangen dat u een afzonderlijke overeenkomst ondertekent, door op ‘akkoord’ te klikken of door een andere bevestigende actie te ondernemen voordat u bepaalde websites of bepaalde delen van onze websites kunt gebruiken of openen. Als onderdeel van onze toezegging om u op de hoogte te houden, kunnen we u ook brieven bezorgen, e-mailen, telefonisch of op andere manieren contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van AFS-diensten of aankomende AFS-kansen, evenementen, verbeteringen of andere relevante informatie die interessant kan zijn voor u. U kunt ook mailings of andere communicatie ontvangen van netwerkorganisaties of Sentio die relevant zijn voor uw verzoeken om diensten of informatie, en u kunt ook communicatie ontvangen van externe serviceaanbieders die diensten verlenen aan AFS, die onderworpen zijn aan het privacybeleid van dergelijke derde partijen. Wij bieden u de mogelijkheid om dergelijke diensten of informatie niet aan te vragen, of om een of meer van deze toekomstige communicaties te weigeren door de aanwijzingen in onze e-mails of andere communicatie te volgen of de communicatie van dergelijke derden te volgen of door rechtstreeks contact op te nemen met AFS. Als u een minderjarige bent en toestemming van de ouder/voogd ook vereist is, vraag dan uw ouders/wettelijke voogden om toestemming voordat u uw PII met ons deelt. In dit geval kan AFS ook contact opnemen (bijvoorbeeld via e-mail) met uw ouders of wettelijke voogden om hun toestemming te laten bevestigen.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, kunnen bepaalde gegevensprivacyreglementen ons verplichten uw toestemming te vragen voordat wij u informatie sturen die u niet bij ons hebt aangevraagd. In sommige gevallen wordt uw toestemming geïmpliceerd door de aard van de dienst of aangevraagde informatie of verrichte transactie of wanneer u informatie aanlevert in verband met een verzoek of actie. Bovendien wordt uw toestemming geacht te zijn verstrekt voor communicatie van ons die nodig is om transacties en services te vervullen die u aanvraagt. Door de voorwaarden van dit privacybeleid te accepteren, gaat u ook expliciet akkoord met het verzamelen van informatie die volgens bepaalde privacywetgeving wordt beschouwd als gevoelig van aard (bijv. informatie die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of gezondheidsvoorwaarden onthult). U kunt bezwaar maken tegen AFS om uw PII aan derden bekend te maken, behalve wanneer: (i) dienstverleners zich bezighouden met het uitvoeren van diensten of het verstrekken van informatie die u hebt aangevraagd, hetzij in samenwerking met AFS, hetzij namens AFS; (ii) openbaarmaking wettelijk verplicht is; (iii) openbaarmaking betreft nationale, wettelijke of publieke belangen; (iv) openbaarmaking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; (v) informatie is verzameld uit openbaar toegankelijke bronnen; (vi) openbaarmaking betreft de retrospectieve verwerking van de informatie om historische of statistische redenen of omwille van verbetering van gebruikerservaringen; of (vii) openbaarmaking is toegestaan door een toezichthoudende autoriteit in een toepasselijk rechtsgebied.

GEGEVENSOVERDRACHTEN OVER INTERNATIONALE GRENZEN HEEN

Als wereldwijde organisatie streven wij ernaar onze services te leveren waar u ook bent. Om dit doel te bereiken, hebben we een wereldwijd netwerk van datacenters opgezet die sommige PII-records in de Verenigde Staten, Duitsland en Thailand opslaan en dit mogelijk ook op andere locaties in de wereld doen. Die databases hebben een beperkende toegang en zijn alleen toegankelijk voor AFS-medewerkers, consultants, dienstverleners en vrijwilligers die de informatie uitsluitend zullen gebruiken voor AFS-activiteiten en het beheer van de AFS-programmabewerkingen. De aard van ons bedrijf en onze activiteiten vereisen dat wij uw informatie, inclusief PII, verwerken en overdragen aan netwerkorganisaties, externe organisaties en datacenters of serviceproviders die zich mogelijk bevinden in landen buiten uw eigen land. We kunnen de PII die we over u verzamelen in en naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, verwerken en overdragen, inclusief het land van een netwerkorganisatie die u in een AFS-programma kan plaatsen, en door uw PII in te dienen bij AFS bij het zoeken naar dergelijke diensten of informatie stemt u in met een dergelijke overdracht en verwerking. Hoewel de gegevensbescherming en andere wetten van deze verschillende landen mogelijk niet zo uitgebreid zijn als die in uw eigen land, neemt AFS passende maatregelen om uw PII te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

 

TOEGANG TOT PERSOONLIJKE IDENTIFICEERBARE INFORMATIE EN ANDERE GEGEVENSRECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetgeving van andere landen bieden bepaalde rechten aan betrokkenen.

Als u wilt bevestigen dat wij uw PII verwerken, of als u toegang wilt hebben tot de PII die we mogelijk over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt ook toegang vragen tot uw PII of informatie over: het doel van de verwerking; de betrokken categorieën gegevens; wie anders buiten AFS mogelijk de gegevens van AFS heeft ontvangen; wat de bron van de informatie was (als u deze niet rechtstreeks aan AFS hebt verstrekt); en hoe lang het wordt opgeslagen. U hebt het recht de door AFS onderhouden gegevens van uw PII te corrigeren (rectificeren) als deze onjuist zijn. U kunt verzoeken dat AFS die gegevens wist of deze niet meer verwerkt, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt ook vragen dat AFS stopt met het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. In veel landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de manier waarop AFS uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Om ervoor te zorgen dat uw PII correct en up-to-date is, raden wij u aan om uw informatie regelmatig te bekijken en bij te werken, indien van toepassing. U kunt uw informatie online bekijken en bijwerken of door contact met ons op te nemen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te vragen uw gegevens bij te werken. Let op: in een poging om ongeoorloofde openbaarmaking van uw PII te voorkomen, kan u worden gevraagd om een identiteitsbewijs (of ander authenticatiemateriaal) te verstrekken. Toegang tot PII kan niet telefonisch worden verstrekt. Als u na beoordeling een profiel of toepassing wilt deactiveren of wissen of uw PII wilt bijwerken, zullen we proberen dit zonder onnodige vertraging te doen. Af en toe wordt informatie waarvan u wenst dat ze gewist wordt gedurende bepaalde tijd bewaard in bepaalde bestanden in het kader van onze wettelijke bewaring. Bovendien kunnen sommige soorten informatie langer of voor onbepaalde tijd worden opgeslagen op “back-up” -systemen of in logbestanden vanwege technische beperkingen of financiële of wettelijke vereisten. Daarom moet u niet altijd verwachten dat al uw PII onmiddellijk uit onze databases zal worden verwijderd als antwoord op uw verzoek.

Raadpleeg de juiste contactgegevens hieronder om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze privacypraktijken of als u een aanvraag wilt indienen.

BEVEILIGINGEN

AFS erkent het belang van informatiebeveiliging en is voortdurend bezig met het evalueren en verbeteren van onze technische, fysieke en logistieke beveiligingsregels en -procedures. Alle websites en servers van AFS beschikken over beveiligingsmaatregelen om uw PII te helpen beschermen tegen onopzettelijk verlies, misbruik, onwettige of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging terwijl ze onder onze controle staan. Hoewel “gegarandeerde veiligheid” niet bestaat, evenmin op als buiten het internet, beveiligen we uw informatie met de juiste administratieve, procedurele en technische veiligheidsmaatregelen, waaronder wachtwoordcontroles en het gebruik van maximaal 256-bits codering (of meer geavanceerde codering volgens huidige industriestandaarden) gebaseerd op een certificaat uitgegeven door Digicert Inc. Dit maakt het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) mogelijk, een versleutelingsmethode die wordt gebruikt om uw gegevens te beschermen tegen onderschepping en hacken tijdens de verwerking. We implementeren firewalls, inbraakdetectiesystemen en antivirussoftware met constante updates en monitoring van onregelmatigheden. Fysieke servers worden veilig beschermd door 24×7-bewaking op alle locaties, met voldoende elektriciteits-, airconditioning- en brandbestrijdingssystemen. IT-personeel gebruikt waar mogelijk encryptie om directe toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in databases te voorkomen. Toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in de systemen is onderhevig aan authenticatie met unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikers hebben alleen toegang tot informatie die hoort bij het gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn. Online vertrouwelijkheidsovereenkomsten zijn aanwezig, bijvoorbeeld als doorklik-toestemmingen, om te worden geaccepteerd bij de eerste keer inloggen en daarna jaarlijks, om ervoor te zorgen dat bepaalde gebruikers die toegang hebben tot bepaalde gegevens gebonden zijn door passende vertrouwelijkheidsverplichtingen.

ONLINE TECHNOLOGIEËN EN COOKIESBELEID

AFS en haar externe partners kunnen cookies gebruiken, onzichtbare pixels en webbakens om informatie over u te verkrijgen tijdens het bezoeken van onze websites. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. AFS-cookies wijzen uw computer een unieke identificatie toe, die op zijn beurt uw identiteitskaart wordt wanneer u terugkeert naar een AFS-website.

Cookies zijn ontworpen om u tijd te besparen omdat ze ons helpen u een aangepaste ervaring te bieden zonder dat u ons telkens opnieuw hoeft te herinneren aan uw voorkeuren wanneer u terugkeert naar onze webpagina’s. AFS-cookies zijn niet bedoeld om uw bestanden te beschadigen, noch kunnen zij informatie van andere bestanden op de harde schijf van uw computer lezen.

Cookies kunnen ons ook helpen een gepersonaliseerde online-ervaring te bieden op de volgende manieren:

 • ze onthouden uw gebruikersnaam en wachtwoord voor toekomstige bezoeken, zodat inloggen eenvoudiger en sneller gaat.
 • ze zorgen ervoor dat u de juiste frames en inhoud krijgt.
 • ze zorgen ervoor dat u alle gevraagde informatie verkrijgt.
 • ze helpen ons om communicatie te leveren die relevant is en inspelen op uw interesses en locatie.

 

AFS-cookies zijn beperkt tot onze websites en zijn niet bedoeld om u te volgen wanneer u op internet reist nadat u AFS-websites heeft verlaten. We volgen het gebruik van onze websites om beter aan uw behoeften te voldoen en om het voor u gemakkelijker te maken om in de toekomst informatie te vinden. Let op: naast AFS-cookies kunnen verschillende derde partijen ook cookies op de harde schijf van uw computer plaatsen. AFS is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid of afwezigheid van cookies van derden, of voor de technologische mogelijkheden of praktijken die door derden worden gebruikt in verband met cookies van derden.

Er kunnen ook cookies van derden worden gebruikt, afhankelijk van de weergegeven inhoud. Voorbeelden zijn: Google Analytics, Salesforce, Pardot, WordPress, Addthis, Mailchimp, Hotjar, Telligent Analytics, Ustream, Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Squarespace, Bridge, Amazon AWS, CloudFlare, etc. Zoals geldt voor de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol- (IP-) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), doorverwijs- / exitpagina’s, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en clickstream-gegevens. We gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, om onze websites te beheren, om gebruikersbewegingen rond de verschillende sites te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een “doorklik-URL” die is gekoppeld aan inhoud op een van de AFS-websites. Wanneer een klant op een van deze URL’s klikt, gaat deze via onze webserver naar de bestemmingswebpagina. We volgen deze doorklikgegevens om ons te helpen de interesse voor bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze communicatie met klanten te meten. Als u liever niet bijgehouden wilt worden, klik dan eenvoudigweg niet op tekst of grafische links in uw e-mail. Daarnaast kunnen we pixellabels gebruiken – kleine grafische afbeeldingen – om ons te vertellen welke delen van onze websites gebruikers hebben bezocht of om de effectiviteit te meten van zoekopdrachten die gebruikers op onze sites uitvoeren. Pixel-tags stellen ons ook in staat om berichten te verzenden in een formaat dat onze gebruikers kunnen lezen. En ze vertellen ons of er e-mails zijn geopend om ervoor te zorgen dat we alleen berichten verzenden die van belang zijn voor onze klanten.

Als u liever niet de voordelen van cookies hebt, kan uw internetbrowser worden aangepast om cookies op verschillende manieren te behandelen. Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt, kunt u uw browser mogelijk zo configureren dat: (i) u wordt gevraagd om cookies op individuele basis te accepteren of te weigeren of (ii) u er kunt voor zorgen dat uw browser geen enkele cookie accepteert. Raadpleeg de leverancier of fabrikant van uw webbrowser voor specifieke informatie over cookiebeveiliging. U moet ook begrijpen dat het weigeren van cookies uw vermogen om bepaalde transacties op onze websites uit te voeren en ons vermogen om uw browser te herkennen van het ene bezoek naar het volgende, kan beïnvloeden.

AFS maakt ook gebruik van onzichtbare pixels, ook wel webbakens genoemd, om te tellen hoeveel mensen bepaalde webpagina’s bezoeken. Informatie verzameld van onzichtbare pixels wordt gebruikt en gerapporteerd in het totaal en bevat geen PII. AFS kan deze informatie gebruiken om programma’s en inhoud te verbeteren.

WEBSITES VAN DERDEN EN NETWERKWEBSITES

Om op uw behoeften te anticiperen, kan AFS links naar niet-AFS-websites aanbieden voor uw gemak en informatie. AFS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die wordt gepresenteerd door of wordt weergegeven op een onafhankelijke website, inclusief maar niet beperkt tot reclamevorderingen of marketingpraktijken.

Let op: hoewel AFS uw informatie beschermt op websites die eigendom zijn van AFS of op door AFS beheerde websites, kunnen wij geen controle uitoefenen over en zullen we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van websites van derden, inclusief websites die eigendom zijn van of worden beheerd door onafhankelijke derde partijen. Websites van derden die worden benaderd via links op onze websites hebben afzonderlijke procedures voor privacy en gegevensverzameling en veiligheidsmaatregelen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, het beleid en de beveiligingsmaatregelen die door derden op hun websites worden geïmplementeerd. We raden u aan contact met hen op te nemen om vragen te stellen over hun privacypraktijken, -beleid en beveiligingsmaatregelen voordat u PII openbaar maakt. We raden u aan de privacyverklaringen en het beleid van gelinkte websites te lezen om te begrijpen hoe die websites informatie verzamelen, gebruiken en opslaan.

Netwerkorganisaties zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de inhoud die wordt gepresenteerd door of vervat zit in hun respectieve nationale AFS-websites (bijvoorbeeld in de VS is AFS-USA Inc. verantwoordelijk voor de inhoud van de afsusa.org-website). Hoewel dit privacybeleid u informeert over hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, delen en opslaan in verband met alle AFS-sites, kunnen privacypraktijken verschillen tussen de landen waarin AFS opereert om lokale praktijken en wettelijke vereisten te weerspiegelen. Dienovereenkomstig kunnen nationale websites van netwerkorganisaties extra privacybeleid weergeven dat van toepassing is op die websites. Wanneer u websites van netwerkorganisaties bezoekt, moet u eventuele aanvullende privacyverklaringen en -beleid van die sites zorgvuldig doornemen en rechtstreeks contact opnemen met die netwerkorganisaties als u vragen hebt.

MINDERJARIGEN ONDER 13

AFS tracht niet om PII te verkrijgen van kinderen onder de 13 jaar, noch wenst het PII rechtstreeks van hen te ontvangen; en we kunnen niet altijd de leeftijd bepalen van personen die toegang hebben tot onze websites en deze gebruiken. Als we ontdekken dat we dit onbedoeld hebben gedaan, zullen we dergelijke informatie onmiddellijk verwijderen. Als we daarnaast vaststellen dat een minderjarige (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) ons zijn/haar gegevens verstrekt zonder toestemming van de ouders of voogd, zullen we deze informatie laten verwijderen, tenzij de ouders/voogden de verstrekking van dergelijke informatie goedkeuren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over dit beleid of onze privacypraktijken, of als u een aanvraag wilt indienen, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

per e-mail op: [email protected] of door ons te schrijven op:

AFS Interculturele Programma’s, H. Consciencestraat 52, 2800 Mechelen, België.

Ter attentie van: AFS Interculturele programma’s vzw.

 

De naam en contactinformatie van de contactpersoon privacy van AFS Interculturele Programma’s vzw zijn de volgende:

Katrien Mestdagh

 1. Consciencestraat 52, 2800 Mechelen
  Tel: 015 79 50 10  | E-mail: 

[email protected]

 

Voor verzoeken die betrekking hebben op landspecifieke sites die worden beheerd door AFS-netwerkorganisaties (zoals afsusa.org, voor de Verenigde Staten), wordt u verwezen naar de landspecifieke contactgegevens die op dergelijke sites beschikbaar zijn.

UPDATES BIJ HET PRIVACYBELEID

AFS kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om tegemoet te komen aan veranderingen in de regelgeving, zakelijke behoeften of om te voldoen aan de behoeften van onze bezoekers, deelnemers, netwerkorganisaties, gelieerde ondernemingen, strategische partners en dienstverleners. Bijgewerkte versies worden op onze websites gepost en zijn voorzien van een datumstempel, zodat u altijd op de hoogte bent wanneer het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.